Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В США

У статті представлено існуючі погляди щодо доцільності державного регулювання сільського господарства США. 
Проаналізовано  бюджет  державної  підтримки  виробництва  продуктів  харчування,  страхування  врожаю 
сільськогосподарських  культур,  збереження  навколишнього  середовища  і  розвитку  сільських  територій,  товарного 
виробництва на період 2014–2023 років. Розглянуто основні програми підтримки сільського господарства нової аграрної 
політики США, затверджені сільськогосподарським актом 2014 р., та проведено порівняння витрат на їх реалізацію з 
2008 р. Встановлено, що передбачається скорочення прямих федеральних витрат на підтримку сільського господарства у 
розмірі 16,6 млрд дол. США. 
Ключові  слова:  аграрна  політика,  державна  підтримка,  страхування,  субсидії,  продовольство,  збереження 
природних ресурсів. 

1.  Ray, Darryl. 2006. “Are the five oft-cited reasons for farm programs actually symptoms of a more basic reason?” Policy 
Pennings, 325. Agricultural Policy Analysis Center. University of Tennessee. www. apac. org [accesses November 5, 2015]. 

2.  Wise  Pimothy  A.  2005.  :  Identifying  the  Real  Winners  from  US  Agricultural  Policies.”  Global  Development  and 
Environmental Institute, Tufts University, Working Paper #05-07. 
3.  Tweeten,  Luther.  2003.  “Eliminate  Farm  Programs”.  Working  Paper.  Department  of  Agricultural,  Environmental  and 
Development Economics, Ohuio State University. 
4.  Morgan, Dan, Sarah Cohen and Gilbert M. Gaul. 2006. “Powerfull Interests Ally to Restructure Agriculture Subsidies.” 
http: // www.wash-ingtonpost.com/wp-dn/content/article/2006/12/21/AR2006122101634... [accessed November 5, 2015]. 
5.  Fite, Gilbert C. 1992. “The historicall Development of Agricultural Fundamentalism in the Nineteen Century. “Journal of 
Farm Economics“. - 1. - 1992. – p. 15-23. 
6.  Hansen, Jenna. 2005. “The importance of Government Programs in Agriculture”. -  Routledge: Taylor&Francis Group, 
London and New York. – 198 p. 
7.  Dr. J. Wesley Burnett. April 2015. “Moving to A Free Market Agriculture Policy“. Americans for Limited Government 
Foundation. – 21 p. 
8.  Папцов  А.Г.  Стратегический  план  поддержки  сельского  хозяйства  США  /  А.Г. Папцов,  С.В.  Козлова  // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 6. –– С. 75–77. 
9.  Воскобійник  Ю.П.  Аграрна  політика  США  у  період  постіндустріальної  трансформації  /  Ю.П.  Воскобійник  // 
Економіка та управління АПК. – 2013. – № 11 (106). – С. 37–41. 
10.  Кулов  А.Р.  Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  в  аграрной  сфере  экономики 
зарубежных стран / А.Р. Кулов, М.Э. Гуззитаева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
– 2011. –  № 7. –– С. 82–83. 
11. Трусова  Н.В.  Світовий  досвід  державної  підтримки  розвитку  сільськогосподарського  виробництва  /  Н.В.  Трусова  // 
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013.– № 4 (24). – С. 235–239. 
12.  Петруха С.В. Международный опыт государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
/ С.В. Петруха // Економіст. – 2014. – № 12.– С. 46–52. 
13.  Collins,  L.  February  7,  2014.  The  2014  farm  bill  subsidy  reforms  don’t  go  far  enough.  American  Action  Forum. 
Accessed online at http://americanactionforum.org/research/the-2014-farm-bill-subsidy-refor...
14.  Соломатіна  Т.  Державна  підтримка  галузі  рослинництва  у  США  та  Україні:  направленість,  можливості  та 
перспективи  /  Т.  Соломатіна,  В.  Хромяк  //  Матеріали  ІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  [«Сполучені  Штати  Америки  у 
сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство»], м. Львів, 15 травня 2015 р. – Львів, 2015. – C. 195–199. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_varchenko_ua.pdf295.01 КБ