Ви є тут

Особливості функціонування ринку м’яса птиці в Україні

У статті досліджено стан ринку м’яса птиці та виокремлено особливості його функціонування. Визначено, що ринок м’яса птиці є конкурентоспроможним та ефективним поміж інших ринків м’яса, а галузь птахівництва протягом останніх років стабільно утримує позитивну динаміку виробництва. В Україні поголів’я птиці з року в рік зростає. За 19 років поголів’я птиці у сільськогосподарських підприємствах збільшилося у понад 5 разів. Особливістю ринку м’яса птиці є зосередженість поголів’я птиці та виробництва м’яса у сільськогосподарських підприємствах. Понад 85 % обсягів виробленого м’яса птиці у забійній масі забезпечували сільськогосподарські підприємства. Найбільше було вироблено м’яса птиці Вінницькою, Київською, Черкаською, Дніпропетровською та Львівською областями.
Обґрунтовано, що збільшення обсягів виробництва м’яса птиці обумовлене, насамперед, зростанням попиту з боку населення в умовах низької купівельної спроможності. М’ясо птиці і надалі залишається найбільш доступним за ціною для більшості споживачів м’ясної продукції. Крім того, внаслідок суттєвого скорочення пропозиції інших видів м’яса, а відповідно і росту цін на них, м’ясо птиці стало замінником для більшості споживачів м’яса. Водночас, чимало споживачів змінило свої смаки і вподобання відносно того чи іншого виду м’яса на користь дієтичного м’яса птиці.
Проаналізовано баланси попиту та пропозиції м’яса птиці. Доведено, що вітчизняне виробництво м’яса птиці повністю забезпечує внутрішній попит та має резерви для нарощування експорту.
Зазначено, що подальший розвиток вітчизняного ринку м’яса птиці буде залежати, насамперед, від вирішення кризових проблем у світі. Крім того, значний вплив матимуть показники ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції.
Ключові слова: ринок, м’ясо птиці, виробництво, пропозиція,попит, споживання, ціна.
1. Родіна О.В. Ринок м’яса птиці: світові тенденції та стан в Україні. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 7. С. 218–223.
2. Терещенко О.В., Катеринич О.О., Рожковський О.В. Сучасні напрями розвитку птахівництва України: стан та перспективи наукового забезпечення галузі. Ефективне птахівництво. 2011. № 11 (83). С. 7–12.
3. Фурдичко О.І., Свалявчук Л.І., Шевцова О.Л. Еколого-економічні дослідження використання побічних продуктів тваринного походження. Збалансоване природокористування 2019. № 2. С. 5-11.
4. Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку продукції птахівництва України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. № 260. С. 41–53.
5. Карпенко С.М. Основні тенденції розвитку птахівництва. Тваринництво сьогодні. 2016. № 7. С. 2–9.
6. Кучерук М.Д. Якість і безпечність органічної курятини. Біоресурси та природокористування. 2018. Т. 10. № 3–4. С. 211–220.
7. Smith L.C., Wiesman D. Is food security more severe in South Asia or sub-Saharan Africa? International Food Policy Research Institute Discussion Paper. 2007. № 712. P. 52. URL: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/42401/2/ifpridp00712.pdf
8. Franca M, Giovanni C, Claudio C, Nicola F, Andrea G, Lucio L and Andrea P. Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document. Food and Nutrition Research, 2015. 59(1). DOI: https://doi.org/10.3402/fnr.v59.27606.
9. Bruyn J. et el. Family poultry and food and nutrition security. CAB. 2015. Rev. 10. P. 1–9.  DOI:: http://dx.doi.org/10.1079/PAVSNNR201510013.
10. Mateos G.G., Jiménez-Moreno E., Serrano M.P., Lázaro R.P. Poultry response to high levels of dietary fibre sources varying in physical and chemical characteristics. Journal of Applied Poultry Research. 2012. № 21. P. 156–174.
11. Grashorn M.A. Aspects of feeding and management on nutritional value and safety of poultry meat. XVII th European Symposium on the Quality of Poultry Meat Doorwerth, The Netherlands. 2005. № 26. P. 85–92.
12. Diarra S. Poultry industries in the South Pacific region: issues and future direction. World’s Poultry Science Journal. 2017. № 73. P. 293–300.
13. Aho Paul. Covid-19 uncertainty. Broiler Economics. 2020. Vol. 28. Iss. 4. P. 1–3.
14. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.
15. Копитець Н.Г., Волошин В.М. Сучасний стан та тенденції ринку м’яса. Економіка АПК. 2020. № 6. С. 59–68. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006059
16. Терещенко О.В., Катеринич О.О., Панькова О.О., Бородай В.П. Формування генетичних ресурсів вітчизняних порід сільськогосподарської птиці в контексті продовольчої безпеки держави. Сучасне птахівництво. 2015. № 7–8(152–153). С. 19–21.
17. Березівський П., Макрів Г. Державне регулювання та цінова політика щодо галузі птахівництва. Ефективне птахівництво. 2010. № 6. С. 7–10.
18. МХП. URL : https://mhp.com.ua.
19. Копитець Н.Г., Волошин В.М. Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911042.
20. Копитець Н.Г. Маркетингове дослідження ринку м’яса птиці. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 112. 2011. С. 358–363.
ДолученняРозмір
PDF icon kopytets_n._voloshyn_v._1-2021.pdf759.89 КБ