Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРОРУХУ ПРОДУКЦІЇ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

У  статті висвітлено  сутність  каналу  розподілу  та  різні  види каналів товароруху  сільськогосподарської  продукції. 
Виділено можливі схеми каналів розподілу сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства з урахуванням 
витрат обігу їх учасників. Сформовано та обґрунтовано фактори впливу на товарорух сільськогосподарської продукції. 
Ключові слова: канали розподілу, товарорух, продовольство, інтеграція. 

1.  Потьомкін  С.  К.  Формування  каналів  збуту  споживчих  товарів  /  С. К.  Потьомкін,  В.  І.  Рожко  //  Вісник  НТУ 
«ХПІ»: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2005. – Вип. 58. – С. 83–87. 

2.  Глушко Ю. В. Рационализация каналов сбыта продукции в сфере агробизнеса / Ю. В. Глушко // Наукові праці 
ПФ НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет». – 2012. – Вип. 141. – С. 324–332. 
3.  Красноруцький  О.  О.  Розвиток  маркетингу  на  ринку  агропродовольчої  продукції  України  [монографія]  /  
О. О. Красноруцький, Ю. І. Данько. – Харків : Майдан, 2009. – 262 с. 
4.  Щолокова О. М. Оптимізація збутової діяльності компаній в сучасних умовах / О. М. Щолокова, О. С. Кострова 
// Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2011. – № 2 (22). – С. 70–73. 
5.  Кеннет Э. Заявление о намерениях Группы экономических преобразований / Э. Кеннет, К. Лоуренс, Л. Василий, 
Н. Дуглас, Т. Джеймс и др. // Сборник под редакцией академика О.Т. Богомолова. – 1996. – С. 15. 

 

ДолученняРозмір
PDF icon artimonova_1-2014.pdf271.96 КБ