Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ АГРОСТРАХОВИХ ПОСЛУГ

За допомогою загальнонаукових методів наукового пізнання та дослідження економічних явищ здійснено детальний аналіз та оцінку сучасних тенденцій функціонування українського ринку агрострахових послуг в розрізі його ключових складових параметрів, зокрема в регіональному розрізі, в розрізі страхових компаній, сільськогосподарських культур, страхових продуктів, програм фінансування сільгоспвиробників.
Проведене дослідження сучасних тенденцій функціонування українського ринку агрострахових послуг дозволило охарактеризувати в цілому 2017 андерайтинговий рік як позитивний в плані поліпшення динаміки зростання основних показників по портфелю, зокрема відбулося зростання: обсягу зібраних страхових премій на 30 %; середньої ставки премії до 3,5 %; кількості укладених договорів страхування – на 21 %; кількості страхових компаній, що здійснювали страхування сільськогосподарських ризиків до 13 та розширення маркетингової лінійки класичних видів страхових продуктів в напряму найбільш затребуваних. Встановлено, що на ринку домінували договори мультиризикового страхування.
Виявлено, що страхування, пов’язане з програмами фінансування сільгоспвиробників, складає приблизно третину від усіх укладених на ринку договорів та усіх застрахованих площ. Умови страхування за цими договорами дещо відрізняються від тих, які в середньому застосовуються на ринку. Зокрема, середня ставка премії за цими договорами складає 4,3 %. Левова частка премій сконцентрована в сегменті страхування польових культур, причому 66 % у відсотковій частці за програмами Аграрного Фонду та Державної продовольчо-зернової корпорації України.
Ключові слова: агрострахування, ринок агрострахових послуг, страхова сума, страхова премія, страховий продукт.
1. Кривошлик Т.Д. Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка: теорія та практика. 2014. №. 1. С. 57-61.
2. Лобова О.М. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2014. № 3 (156). С.70-76.
3. Марценюк-Розарьонова О.В. Державна підтримка при страхуванні сільськогосподарських товаровиробників. Економіка АПК. 2010. №10. С. 91-95.
4. Навроцький С. А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування. Наука й економіка. 2012. № 1 (25). С. 61-68.
5. Полчанов А.Ю. Агрострахування як складова продовольчої безпеки держави. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 4. С. 48-57.
6. Прокопчук О.Т. Теоретичні основи регулювання системи страхування в сільському господарстві:
зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 82. Ч. 2 : Економіка.
С. 197-210.
7. Прокопчук О.Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні: зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч. 2: Економічні науки. С. 86-100.
8. Сахно О.В. Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2010.
№. 9. С. 14-16.
9. Сахно О.В. Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2010. № 10. С. 12-15.
10. Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т. Розвиток страхування в агровиробництві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). Т. 2. Полтава: ПДАА, 2013. С. 250-254.
11. Шолойко А.С. Світовий досвід державної підтримки сільського господарства через програми страхування. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 135. С. 41–43.
12. Ahsan S.M., Ali A.A., Kurian N.J. (1982). Toward a theory of agricultural insurance. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 64. No 3, pp. 510-529.
13. Hazell P.B. (1992). The appropriate role of agricultural insurance in developing countries. Journal of International Development. Vol. 4. No 6, pp. 567-581.
14. Mahul O., Stutley C. (2010). Government support to agricultural insurance: challenges and options for developing countries. World Bank Publications.
15. Meza, F.J., Hansen, J.W., Osgood, D.E. (2008). Economic value of seasonal climate forecasts for agriculture:
Review of ex-ante assessments and recommendations for future research. Journal of Applied Meteorology and Climatology. Vol. 47, pp. 1269–1286.
16. Sarris, A. (2013). Weather index insurance for agricultural development: Introduction and overview. Agricultural Economics. Vol 44(4-5), pp. 381-384.
17. Shen, Z., Odening, M. (2013). Coping with systemic risk in index‐based crop insurance. Agricultural Economics. Vol 44 (1), pp. 1-13.
18. Shi, H., Jiang, Z. (2016). The efficiency of composite weather index insurance in hedging rice yield risk: evidence from China. Agricultural Economics. Vol 47 (3), pp. 319-328.
19. Skees, J.R., Barnett, B.J., Murphy, A.G. (2008). Creating insurance markets for natural disaster risk in lower income countries: The potential role for securitization. Agricultural Finance Review. Vol 68, pp. 151–167.
20. Streimikiene, D., Balezentis, T. & Krisciukaitiene, I. (2016). Benefit of the Doubt Model for Financial Risk Analysis of Lithuanian Family Farms. Economics & Sociology. Vol 9 (1), pp. 60-68.
ДолученняРозмір
PDF icon prokopchuk_o.1-2018.pdf (108)6.13 МБ