Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглядаються  організаційно-технологічні  чинники,  що  характеризують  виробництво  молока  на 
сільськогосподарських  підприємствах.  Авторами  проаналізовано  та  аргументовано  необхідність  посилення 
інтенсифікації  в  галузі  молочного  скотарства  та  наведені  основні  фактори,  що  на  неї  впливають.  Особливу  увагу 
приділено  перспективам  інтенсифікації  виробництва  молока  на  сільськогосподарських  підприємствах  України.  У 
дослідженні  автори  виділяють  особливості  інтенсифікації  виробництва  молочної  продукції  та  пропонують  механізм 
комплексної  інтенсифікації  продукції  молочного  скотарства.  Запропоновано  методичні  підходи  до  організації  та 
планування виробництва на основі його інтенсифікації. 
Ключові  слова:  інтенсифікація,  молочне  скотарство,  молочна  продукція,  чинники  інтенсифікації,  комплексна 
інтенсифікація. 
 

1.  Машкін  М.І.  Технологія  виробництва  молока  і  молочних  продуктів  /  М.І.  Машкін,  Н.М.  Париш.  –  К.  :  Вища 
школа, 2011. – 351 с. 
2.  Мухаметшина Г.С. Рациональное кормление – путь к эффективности производства молока / Г.С. Мухаметшина // 
Молочная промышленность. – 2006. – № 11. – С. 34–35. 
3.  Баяхметов  К.Б.  Технологичность  и  экономическая  эффективность  производства  молока  /  К.Б.  Баяхметов  // 
Аграрная наука. – 2007. – № 8. – С. 27–29. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_radkogura_ua.pdf268.97 КБ