Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано необхідність системного аналізу факторів, що впливають на формування і функціонування ринку продукції овочівництва, а також виділені основні з них. Автор аргументовано дотримується думки, що най-важливішим напрямком ринкових перетворень на ринку сільськогосподарської продукції нині є створення ринкової інфраструктури.

Пропонується система збуту овочів, заснована на кількох основних виробничо-збутових структурах, які в сукупності здатні позбавити від неорганізованих посередників, впливати на загальну цінову політику, бути ініціаторами та учасниками вивезення овочів та овочевої продукції в регіони, які відчувають в них недолік.

Ключові слова: ринок овочів, система збуту, економічна ефективність, виробники, споживачі.

1.  Витанов А. Овочівництво України /А. Витанов//Овощеводство.– 2011. – №12(84). – С. 24-26.

2.  Канінський П.К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств: монографія / П.К. Канінський. – К.: НПУ ІАЕ, 2005. – 348 с.

3.  Агирбов Ю.И. Формирование и развитие регионального плодоовощного подкомплекса./ Ю.И. Агирбов// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий  –1997 – № 8 – С. 20-22.

4.  Кольз Ричард Л., Ул. Джозеф. Н. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Пер. с англ. В.Г.Долгополова – 8-е изд. – М.: Колос, 2000 – 512 с.

5.  Кучеренко Т. Производство и перспективы овощеводства на Юге Украины / Т. Кучеренко // Овощеводство. Украинский журнал для профессионалов. – №12. – 2010. – С. 10-15.

6.  Рудь В.П. Значення овочевого ринку в продовольчій безпеці України /В.П. Рудь // Вісн ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування» – 2009. – № 11. – С. 363-368.

ДолученняРозмір
PDF icon karman_1-2014.pdf261.6 КБ