Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

У статті проаналізовано світовий досвід кооперації, результати якого свідчать, що кооперативи як форма самоорганізації та самодопомоги сільгоспвиробникам з метою зменшення кількості посередників у процесі просування продукції від виробника до споживача, займають вагоме місце в аграрному секторі економіки багатьох країн. Розвиток кооперації є логічним етапом розбудови ринкової економічної системи у сільському господарстві та одним з інфраструктурних елементів комплексного розвитку сільських територій.

Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, кооперація, ефективність діяльності.

1.  Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А.В. Чаянов – М.: Наука, 1991. – 454 с.

2.  Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – К.: Логос, 1999. – С. 33–34.

3.  Могильний О. М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. М. Могильний. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 336–374.

4.  Шаарс М. А. Кооперативи: принципи і практика / М. А. Шаарс. – К. : ВОКА, 2008. – 66 с.

5.  Варченко О. М. Зарубіжний досвід диверсифікації діяльності маркетингових кооперативів / О. М. Варченко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 74–78.

6.  Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : словник–довідник / [авт.-уклад. Р. Я. Корінець]. – Львів : НВФ «Українські технології», 2010. – 160 с.

7.  Fulton М. The Changing Landscape of Cooperatives in North America / Fulton М., Hei J., Fairbairn B. – Papers presented at the X1V International Economic Historry Congres Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006. – Р. 32–35.

8.  Папцов А. Г. Состояние и тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в Европейском Союзе /
А. Г. Папцов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 6. – С. 431–434.

ДолученняРозмір
PDF icon ishenko_1-2014.pdf246.79 КБ