Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПУНКТІВ ЗАБОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Стаття  присвячена  формуванню  організаційно-економічних  засад  функціонування  забійних  пунктів 
сільськогосподарських  тварин,  як важливого  елемента товароруху  тваринницької  продукції  від  виробника  (особистих 
селянських господарств) до кінцевого споживача. Здійснено оцінку сучасного стану функціонування забійних пунктів в 
Україні.  На  основі  узагальнення  світового  та  вітчизняного  досвіду  запропоновані  напрями  їх  розвитку,  як  складової 
ринкової інфраструктури. 
Ключові слова: забійний пункт, особисте селянське господарство, безпека, сільськогосподарська тварина. 

Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства: теоретико-практичний аспект: монографія / 
Н.Г. Копитець. – К.: Інститут аграрної економіки, 2007. – 210 c. 
Світове  виробництво  свинини  продовжує  зростати.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.pigua.info/uk/news/3424/. 
Німеччина  найбільший  виробник  свинини  в  Європі  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://germany.agroua.net/news.php?id_menu2 =&id_ news=58. 
Експорт  свинини  росте  шаленими  темпами.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://asu.pigua.info/index.php?action=pignews&id=2357. 
Пуцентейло П. Р. Перспективи розвитку виробничого потенціалу м’ясного скотарства України / П. Р. Пуцентейло // 
Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 9–17. 
Чи  загрожує  Україні  м’ясо-молочний  колапс?  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.pravda.com.ua/inozmi/svoboda/ 2013/06/5/6991484/ view_print/. 
Зеліско  А.  Система  організаційно-правових  форм  кооперативів:  проблеми  адаптації  до  законодавства  ЄС  /  
А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. – 2011 – № 3. – С.14–17. 
Наказ  Міністерства  аграрної  політики  України  та  Державного  департаменту  ветеринарної  медицини  №  4  від 
14.01.2004 р. "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та 
подвірного забою тварин" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121–04. 

ДолученняРозмір
PDF icon svunoys_ibatylin.pdf255.17 КБ