Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ МОЛОКОЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПУНКТІВ

Стаття  присвячена  проблемам  ефективності  функціонування  особистих  селянських  господарств  в  умовах 
численних  інституційних  перетворень.  Розглянуто  особливості  виробництва  молока  особистими  селянськими 
господарствами та високотоварними фермами. Проаналізовано динаміку основних показників виробництва та реалізації 
молока в Україні та окреслено перспективи цієї галузі. Особлива увага приділена аналізу та підвищенню ефективності 
функціонування молокоприймальних пунктів, які здійснюють заготівлю молока від населення. Подані пропозиції щодо 
вдосконалення роботи молокоприймальних пунктів заслуговують уваги науковців та практиків. 
Ключові слова: молоко, населення, заготівля, господарства, переробка. 
 

1.  Наказ «Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в 
особистих підсобних господарствах населення» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.milkua. info/uk/legislation/7/ 
2.   Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.09.2008 року № 548 «Про затвердження 
примірного  договору  на  закупівлю  молока  для  дитячого  харчування».  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4962.0 

3.  Закон  України  «Про  молоко  та  молочні  продукти»  від  26.04.2014  р.  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1870–15 
4.  Молоко та молочні продукти. Вимоги при закупівлі. ДСТУ 3662–97 (витяг) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://vet.in.ua/menu/legislation. php?id_article=155 
5.  Ільчук  М.М.  Ефективне  функціонування  молокопродуктового  під  комплексу  України  /  М.  М.  Ільчук.  –  К.: 
Нічлава, 2004. – 312 с. 
6.  Павличенко М.Г. Ринок молока в Україні та перспективи для різних категорій господарств / М. Г. Павличенко // 
Молочна промисловість. – 2011. – № 5. – С. 18–20. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_svinous_mukutykua.pdf491.17 КБ