Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У статті здійснюється аналіз експортного потенціалу українських сільськогосподарських товаровиробників як ключових гравців на світовому продовольчому ринку. Проведено оцінку можливих економічних наслідків для експорту продукції сільського господарства та продовольства на світовий ринок в умовах членства в Євросоюзі чи Митному Союзі. Зокрема здійснено оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності виробників сільського господарства в умовах членства України у Світовій організації торгівлі. Запропоновані напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах багатовекторності зовнішньої політики держави.

Ключові слова: сільськогосподарський товаровиробник, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, Світова організація торгівлі. 

  1. Бурковська А.В. Стан та проблеми зовнішньоекономічної діяльності регіону / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2007. – № 1 (39). – С. 55–61.
  2. Гурченков О.П. Напрямки прискорення адаптації агропромислового комплексу Миколаївської області до вимог світової організації торгівлі / О.П. Гурченков, О.С. Крюковська // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 162–165.
  3. Мельник Т. Тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та зовнішнього сектору України /
    Т. Мельник // Економіст. – 2004.–– №11. – С. 52–55.
  4. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектору економіки: монографія // Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Житомир: ДВНЗ "ДАУ”, 2008. – 384 с.
  5. Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ: монографія /А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник, Т.М. Мельник [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 309 с. 
ДолученняРозмір
PDF icon danilenko11106-2013.pdf (143)260.19 КБ