Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ

У статті розглядається проблема функціонування ринку овочів в Україні, що зумовлена виробниками (господарства населення) овочів з низьким рівнем механізації виробничих процесів, недостатнім використанням засобів захисту від шкідників і хвороб. Значна увага приділена проблемі збуту вирощеної продукції сільськогосподарськими товаровиробниками, оскільки товарність в них є дуже низькою внаслідок неможливості сформувати великі партії продукції для реалізації на оптових ринках. Висвітлено питання складності залучення кредитів, що пов’язують із заставою та неможливістю оформити під заставу майбутній врожай овочів. Розглядаються питання розвитку інфраструктурного забезпечення збуту овочевої продукції.

Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, овочі, попит, пропозиція, ціна.

  1. Ручкін О.В. Рівень споживання та сегменти ринків овочів/ О.В. Ручкін, А. М. Рудь // Економіка АПК. – № 11. – 2002. – С. 98-101.
  2. Сталхнет-Макеєва А. Секрети успіху на ринку плодоовочевої продукції./ А. Сталхнет-Макеєва, С. В. Сидоренко // Агросвіт. – №3 – 2003 – С. 36-39.
  3. Каленская С.В. Семена – основа аграрных технологий/ С. В. Каленская, З. Д. Сыч // Овощеводство. – 2008.– №7. – С. 18-21.
  4. Мороз В.В. Розвиток ринкової інфраструктури в АПК / В.В. Мороз // Економіка АПК. – 2002. – № 3. – С. 82–85.
  5. Яровий Г.І. Перспективи розвитку українського овочівництва / Г.І. Яровий, В.П. Рудь, О.О. Кіях // Зб. наук. праць ХНАУ ім. П. Василенка. Сер. «Економічні науки». V Міжнародна науково-практична конференція „Ринкова трансформація економіки АПК” – Х.: ХНУТСГ, 2007. – Вип. 66. – С. 390-401.
ДолученняРозмір
PDF icon karman_10-2013.pdf231.25 КБ