Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

У статті розглядаються організаційно-економічні засади формування системи збуту тваринницької продукції сільськогосподарськими товаровиробниками різних організаційно-правових форм господарювання. Зокрема, деталізований аналіз здійснений за дослідження товароруху за інших каналів збуту.  Особлива увага приділяється особливостям збуту основних видів продукції тваринництва: молока, м’яса худоби та птиці. З’ясовано основні причини, які не сприяють підвищенню ефективності збутової діяльності господарств корпоративного сектору. Запропоновані шляхи покращення збутової діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, господарства населення, збут, маркетингові канали, ціна.

.   Пабат В. Резерви нарощування виробництва продукції тваринництва у ринкових умовах / В. Пабат // Тваринництво України. – 2006. – № 1. – С. 2–4.

2. Комарницька О. П. Економічна ефективність вирощування великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення / О. П. Комарницька // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 96–99.

3. Запорожець І. Високорентабельне виробництво продукції тваринництва / І. Запорожець, М. Геймор // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 21–25.

4. Колесникова Л. ВТО или обязательная сертификация... / Л. Колесникова // Мясной бизнес. – 2007. – № 3. – C. 15.

5. Фесенко О. Украинская мясомолочная продукция в РФ: поставлять нельзя придержать / О. Фесенко // Продукты питания. – 2006. – № 21. – C. 26–27.

6. Величко В. О. Від чого залежить якість / В. О. Величко // Мясной бизнес. – 2008. – № 8. – C. 128–131.

ДолученняРозмір
PDF icon shust11106-2013.pdf219.52 КБ