Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні. Особлива увага приділяється першопричинам призупинення функціонування підприємств з надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки сільськогосподарських підприємств. Створення на селі дилерських служб призведе до обслуговування сільськогосподарської техніки конкуруючих марок із метою закріплення зв’язків зі споживачами та встановлення взаємовигідних довгострокових партнерських відносин.

Запропоновано заходи з формування системи сервісного обслуговування на базі дилерських центрів.

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, сільськогосподарське підприємство, ринок, ремонтно-сервісне підприємство.

  1. Хицков И. Ф. Машинно-технологическое обеспечение АПК / И. Ф. Хицков // Техника и оборудование для села. – 2006. – № 1. – С. 6‑9.
  2. Стельмащук А. М. Аграрний сервіс: економіка, організація, ефективність : [навч. посіб.] / А. М. Стельмащук,
    І. К. Половинко. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 182 с.
  3. Ульянченко О. В. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія / О. В. Ульянченко, М. І. Біденко, В. П. Пащенко – Х. : ХНАУ, 2010. – 214 с.
  4. Хауха Н. М. Етапи розвитку, стан та перспективи техсервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в АПК / Н. М. Хауха // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2009. – № 12. – С.100–107.
  5. Белявцев М. І. Інфраструктура товарного ринку / М. І. Белявцев, Л. В. Шестопалова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
  6. Міхілін І. Г. Лізинг у відтворенні виробничого потенціалу сільського господарства України / І. Г. Міхілін // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2005. – № 6. – С. 216‑219.
ДолученняРозмір
PDF icon skotsuk_1-2014.pdf277.4 КБ