Ви є тут

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті розглядаються методологічні та організаційні проблеми сільського розвитку. Серед основних проблем виділено демографічну проблему, проблему ефективного виробництва та проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій, подано оцінку основних умов, яких повинні дотримуватись для сталого розвитку сільських територій. Розглянуто основні теоретико-методичні підходи до забезпечення ефективного розвитку сільських територій з врахуванням міграційних процесів та глобалізації світового господарства. Також особливу увагу приділено проблемам дискримінації сільської місцевості в забезпеченні інженерною та сільською інфраструктурою. Обґрунтовується необхідність вирішення суспільно необхідних функцій сільських територій, пропонуються нові підходи до змісту державної аграрної політики стосовно села.

Ключові слова: сільський розвиток, сільські території, методологія, практика, реформа, діяльність, проблеми, політика.

  1. Крылатых З.Н. Аграрные аспекты вступления стран СНГ во ВТО // Энциклопедия российских деревень. – Вып. 6. – М.: ВНАПИ им. А.А. Никонова. – 2002. – С. 114, 165.
  2. Петринов А.В. Устойчивое сельское развитие в России: направления и проблемы // Энциклопедия российских деревень. – Вып. 15. Актуальные проблемы современной аграрной теории и политики; Науч. тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2005. – С. 209, 212.
  3. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Пролони: НАН України: Ін-т економ. та прогнозування. – К., 2010. – 376 с.
  4. Матеріали Всеукраїнської наради з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів від 23.05.2009 / Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 травня. 
ДолученняРозмір
PDF icon dmutruk_10-2013.pdf209.47 КБ