Ви є тут

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В  дослідженні  розглянуті  завдання  процесу  діагностики  фінансово-економічної  діяльності  в  загальній  системі 
управління  підприємством:  вивчення  характеру  дії  економічних  законів,  визначення  закономірностей  та  тенденцій 
розвитку  економічних  систем  макрорівня.  Надано  комплексне  обґрунтування  бізнес-проектів  і  стратегій  розвитку 
підприємства,  що  полягає  в  здійсненні  контролю  за  досягненням  цільових  орієнтирів  діяльності  та  ефективності 
використання ресурсів, пошуку резервів підвищення результативності економічної системи підприємства й прийняття 
управлінських рішень з реалізації виявлених резервів. 
Ключові  слова:  процес  фінансового  діагностування;  економічна  діагностика;  процес  діагностики;  управлінські 
рішення; стратегія розвитку підприємства. 

1. Бєлов Б. О. Економічна діагностика як один з методів удосконалення системи управління фінансовими ресурсами 
АПК / Б. О. Бєлов // Агросвіт. – 2008. – № 20. – C. 13–16. 
2. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства / Р. Грачова // Дебет-Кредит. – 
2012. – № 34. – С. 45–48. 
3. Гудзь О. Є. Фінансова діагностика в сільськогосподарських підприємствах / О.Є. Гудзь // Облік і фінанси. – 2013. 
– № 1. – С. 28–33. 
4. Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Фінанси України. 
– 2008. – № 4. – С. 88–97. 
5.  Євладенко  А.  Ю.  Матеріали  V  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Майбутні  проблеми  світової 
науки».– Т.2. – Софія: «Бєлград» ОДД, 2009. – С. 59–62. 
6. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы / Б. Коласс. – М.: 
Финансы, 2007. – 564 с. 
7. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємства / А. Матвійчук // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 20–28. 
8.  Турило  А.  М.  Методичні  підходи  до  оцінки  фінансової  діяльності  підприємства  /  А.  М.  Турило  //  Фінанси 
України. – 2010. – № 3. – С. 100–104. 
9. Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія / 
Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon demchyk.pdf253.88 КБ