Ви є тут

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ (на прикладі Київської області)

Встановлена необхідність модернізації інвестиційної політики сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу. Визначено основні пункти розробки комплексної програми по залученню інвестицій. Обґрунтовано напрями вдосконалення інвестиційної політики на рівні сільськогосподарських підприємств аграрного сектору Київської області. Розроблені теоретичні, методологічні положення і практичні рекомендації щодо шляхів модернізації інвестиційної політики сільськогосподарських підприємств агропромислового регіону на основі розробки комплексних програм по залученню інвестицій. Визначено економічні елементи впливу на інвестиційну діяльність.

Ключові слова: модернізація, інвестиційна політика, сільськогосподарські підприємства, агропромисловий регіон, комплексна програма, інвестиції.

  1. Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 94–98.
  2. Басов М.Г. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. [Електронний ресурс] / М.Г. Басов. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Economics/4_basov.doc.htm.
  3. Годованець О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / О. Годованець, Л. Амбрик // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – C. 145–149.
  4. Козик В. В. Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Л. Політанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 8.
  5. Крупка М. І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М. І. Крупка,
    Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 34–39.
ДолученняРозмір
PDF icon odnorog_1-2_2016.pdf286.06 КБ