Ви є тут

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОН’ЮНКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Розкрита  економічна  суть  поняття  «конʼюнктура»  і  розглянуті  основні  підходи  до  визначення  цього  поняття 
різними вченими. Висвітлені теоретико-методичні основи досліджень агропродовольчого ринку. Розглянуті властивості 
конʼюнктури і її особливості на ринку агропродовольчої продукції. Здійснена оцінка існуючих теоретико-методичних 
підходів до конʼюнктурного аналізу досліджуваного ринку. Обґрунтована необхідність створення системи оперативного 
збору,  обробки,  збереження  і  розповсюдження  інформації  про  конʼюнктуру  ринку  на  конкретний  момент  часу. 
Проаналізовані  суть  і  методика  проведення  цінового  моніторингу  в  умовах  українського  ринку.  Проведено  аналіз 
способів оцінки кон’юнктури ринку. 
Ключові  слова:  кон'юнктура  ринку,  агропродовольчий  ринок,  система  управління  кон’юнктурою  ринку, 
агропродовольча продукція. 

1.  Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. – М.: Международные 
отношения, 1973. – 310 с. 
2.   Пископпель Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства / Ф.Г. Пископпель. − М.: Меж-
дународные отношения, 1960. − 29 с. 
3.   Клинов  В.Г.  Экономическая  конъюнктура.  Факторы  и  механизмы  формирования  /  В.Г.  Клинов.  –  М.: 
Экономика, 2005. – 278 с. 
4.   Бутенко  А.І. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку /  А.І. Бутенко, В.Р. Кучеренко, В.А. Рак-Ягорлицький. – 
Одеса: Автограф, 2000. − 156 с. 
5.   Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы / Е.П. Пешкова. – М.: Ось-89, 1993. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_ibatulin_ua.pdf273.26 КБ