Ви є тут

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Висвітлено  та  здійснено  аналіз  методичних  підходів  до  економічної  оцінки  природних  ресурсів.  Досліджено 
особливості  використання  економічної  оцінки,  наведено  класифікацію  основних  підходів  до  економічної  оцінки 
природних  ресурсів,  виявлено  недоліки  притаманні  певним  підходам.  Обгрунтовано  необхідність  проведення 
економічної оцінки для удосконалення системи природокористування, раціонального використання природних ресурсів 
в сільському господарстві. Акцентовано увагу на тому, що проведення економічної оцінки природних ресурсів повинно 
базуватись  на  даних  обліку  та  моніторингу  природних  ресурсів,  що  дозволятиме  мати  наочну  картину  про  стан 
природних ресурсів, ступінь їх освоєння, інтенсивність їх використання. 
Ключові слова: економічна оцінка природних ресурсів, витратний підхід, результативний підхід, рента. 

1.  Бистряков  І.  К.  Методичні  підходи  до  удосконалення  економічної  оцінки  природного  багатства  України  /  
І.  К.  Бистряков,  Д.  В.  Клиновий  //  Економіка  природокористування  і  охорони  довкілля:  [зб.  наук.  пр.]  /  Державна 
установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ 
ІЕПСР НАН України, 2014. – С. 16–19. 
2. Маценко О.І. Аналіз підходів до економічної оцінки природних ресурсів / О.І. Маценко // Вісник СумДУ. Серія 
Економіка. – 2009. – №1. – С. 24–29. 
3. Черевко Г. В. Економіка природокористування: навч. посіб. / Г. В. Черевко, І. В. Черевко, Н. І. Василенька. – Л.: 
Ліга-Прес, 2012. – 700 с. 
4.  Thrift  N. The  Capitalization  of  Almost  Everything:  The  Future  of  Finance  and  Capitalism  /  N.  Thrift,  A.  Leyshon  // 
Theory, Culture & Society. – December, 2007. – Vol l. 24. – №. 7-8. – Р. 97-115. 

ДолученняРозмір
PDF icon nedashkivska.pdf298.41 КБ