Ви є тут

Інтенсифікація виробництва як чинник підвищення показників ефективності скотарства

Проаналізовано вплив рівня інтенсифікації скотарства на показники її ефективності. У процесі дослідження використано такі методи: монографічний, аналітичний, групування, графічний. Статистичну базу досліджень становили статистичні дані розвитку скотарства, представлені Державною службою статистики України та суб’єктами господарювання галузі Харківської області. На основі методу групування суб’єктів господарювання галузі за величиною витрат на 1 гол. худоби, доведено, що зі зростанням цих витрат спостерігається підвищення показників ефективності молочного скотарства відповідно до закону спадної віддачі. У м’ясному скотарстві за існуючої фактичної величини витрат на 1 гол. великої рогатої худоби і її підвищення  в господарствах Харківської області у 2019 р. спостерігається зниження показників ефективності.
Обґрунтовано граничну величину витрат на одну корову, після досягнення якої відбувається зменшення показників ефективності молочного скотарства. У 2019 р. гранична величина витрат становила 43,0 тис. грн.
Отримані теоретичні висновки мають практичне значення для керівників господарств із погляду прийняття рішень щодо визначення раціональної межі витрат в галузі з розрахунку на одну корову. Показано, що підвищення рівня інтенсивності молочного скотарства супроводжується збільшенням поголів’я худоби з розрахунку на одне підприємство, підвищенням середнього річного удою корів та зростанням щільності поголів’я корів з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.
Обґрунтовано дію закону спадної віддачі в галузі молочного скотарства, відповідно до якого зростання витрат на одну корову супроводжується підвищенням окремих показників ефективності галузі до певного рівня, після досягнення якого спостерігається їх зменшення. Цей висновок підтверджено залежностями між величиною витрат на одну корову і такими показниками ефективності, як середній річний удій на одну корову, окупність витрат виручкою від реалізації молока, прибуток (збиток) на 1 ц молока.
Ключові слова: інтенсифікація, галузь скотарства, витрати, ефективність, закон спадної віддачі.
 1. Черевко І.В. Ефективність інтенсифікації використання земельних угідь в ринкових умовах. Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування. 2009. № 6. С. 223–230.
 2. Bava L. Sandrucci A., Zucali M., Guerci M., Tamburini F. How can farming intensification affect the environmental impact of milk production? Journal of Dairy Science. 2014. Vol. 97. Iss. 7. P. 4579–4593. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2013-7530.
 3. Cardoso A., Berndt A., Leytem A., Alves B., Carvalho I., et al.  Impact of the intensification of beef production in Brazil on greenhouse gas emissions and land use. Agricultural Systems. 2016. Vol. 143. P. 86–96. URL: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2015.12.007.
 4. Sakamoto L., Berndt A., Pedroso A., Lemes A., Azenha M.V., Alves T., Rodrigues P., Corte R., Leme P., Oliveira P. Pasture intensification in beef cattle production can affect methane emission intensity. Journal of Animal Science. 2020. Vol. 98. Iss. 10. URL: https://doi.org/10.1093/jas/skaa309.
 5. Шаран П.І. Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 26–32.
 6. Радько В.І., Свиноус І.В. Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 53–57.
 7. Петриченко О. Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145963.
 8. Васильченко О.М. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 2. С. 110–118.
 9. Тимченко Л. Інтенсифікація спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. Т. 93. № 4. С. 40–45. URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201504-08.
 10. Химченко О.В. Сутність інтенсифікації скотарства та перспективи розвитку галузі на її основі. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3562/1/%D0%A5%D0%B8%D0%BC.pdf].
 11. Сільське господарство України в 2019 р.: стат. зб. Держ. служба статистики України. Київ, 2020. 230 с.
 12. Тваринництво України у 2019 р.: стат. зб. Держ. служба статистики України. Київ, 2020. 158 с.
ДолученняРозмір
PDF icon shiyan_n._1-2021.pdf (151)756.93 КБ