Ви є тут

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена проблемам розвитку сільських територій. Розглядаються актуальні питання щодо причин недосконалого інфраструктурного забезпечення, проведено аналіз та запропоновано шляхи подолання проблем відставання села у розвитку соціальної інфраструктури.
Досліджено різні наукові підходи до трактування поняття соціальна інфраструктура. Стаття містить результати досліджень сільського сектору України у розрізі регіону – Київської області.
Проаналізовано функції соціально-територіальної підсистеми, яка забезпечує функціонування сільського сектору, та її зв'язок з процесами відтворення робочої сили.
Містяться результати аналізу, які базуються на основі розселення сільського населення, соціальних умов життя селян, умов життя та тенденції його відтворення.
Дослідження статистичних даних дали змогу виокремити певні зрушення, які виникли на основі структурних змін і динаміки сільського населення Київської області.
Виокремлено регіони Київської області, які можна віднести до групи депресивних відповідно до вікової категорії їх жителів, на основі аналізу природного руху, міграції та перспектив розвитку сільських населених пунктів. За результатами статистичних даних природного руху та міграції сільського населення, відзначається також старіння нації та високий рівень смертності.
Представлено перелік об’єктів соціального призначення, та акцентується увага на забезпеченні сільських населених пунктів даними об’єктами і мережами інженерної інфраструктури.
На прикладі адміністративно-господарських центрів Київської області, проведено аналіз та характеристику (відстань, кількість рейсів, центри соціального обслуговування) транспортної доступності центрів обслуговування для жителів нецентральних сіл.
Дослідження дали змогу вивчити мережу соціальної інфраструктури сільських населених пунктів, в результаті чого виділено напрямки комерціалізації галузей соціальної сфери села, в тому числі комунальних господарств та інженерної інфраструктури.
Доведено, що інфраструктурне забезпечення створює передумови для соціально-економічного розвитку сільських територій та країни в цілому.
Ключові слова: сільські території, розвиток, соціальна інфраструктура, якість життя, послуги.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-76-88
1. Долішній М.І., Злупко С.М. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. У двох частинах. Ч. 1. Київ: Наукова Думка, 1994. 264 с.
2. Nurkse R. Problems of Capital Formation in Under-developed Countries.  New York: Oxford University Press, 1955, 6 р.
3. Albert O. Hirschman, Princeton, N.J. Shifting Involvements: Private Interests and Public Action. Princeton University Press, 1982. 136 p.
4. Rosenstein-Rodan P. N. The Notes of the Theory of the «Big Push» in «Economic Development for Latin America». London. New York. 1961.
5. Rostow W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist. Manifesto. Cambridge University Press. 1960. 179 p.
6. Самуэльсон П, Нордхауз В. Экономика. Mосква, 1992. 232 с.
7. Lucian P. Durable rural development through the 2014–2020 national rural development Program. Studiesin Business and Economics. Vol. 13. Issue 2. August 2018. P. 147–152. DOI: 10.2478/sbe-2018-0026.
8. Vaznoniene G., Kiaušiene I. Social infrastructure services for promoting local community wellbeing in Lithuania. European Countryside. Vol. 10. Issue 2. P. 340–354. DOI: 10.2478/euco-2018-0020.
9. Sajnóg, N. Social communication programmes in the investment process concerning infrastructure investments in Рoland. 18thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Vol. 18. Issue 2.2. 2018. P. 955–962. DOI: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.12.
10. Ткачук В.А. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013. Вип. 3. С. 69–80.
11. Рябоконь В.П., Рарок Л.А. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 56–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_ 2016_4_11
12. Мазур С.А. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. C. 96–195. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf
13. Кінаш І.П. Склад і структура соціальної інфраструктури. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 3 (46). Ч. 2. С. 171–176.
ДолученняРозмір
PDF icon utechenko_d.1-2019_.pdf9.85 МБ