Ви є тут

Інформаційно-аналітичне забезпечення стійкого розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах

 

У статті розглянуто сучасний стан інформаційноаналітичного забезпечення молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах України. Доведено, що запровадження інформаційної системи управління бізнес-процесами у молочному скотарстві й удосконалення підходу до розрахунку собівартості продукції сприятимуть підвищенню якості та безпечності продукції, створить передумови до стійкого розвитку бізнесових структур галузі.
Визначено складові комплексної системи інформаційно-аналітичного забезпечення, яка включає: комп’ютеризовані системи управління виробничими процесами та молочним стадом на рівні  сільськогосподарських підприємств; налагодження наукового супроводу та консультаційної підтримки товаровиробників регіональними центрами, які доцільно створити на базі аграрних ВНЗ;
удосконалення системи калькулювання собівартості продукції із урахуванням якості молока та ваги приплоду; розрахунок фактичної собівартості кормів.
Запропоновано створити інформаційну систему «Молочне скотарство», яка має включати такі інформаційні ресурси: реєстр власників сільськогосподарських тварин; реєстр сільськогосподарських тварин (стад); реєстр засобів ідентифікації. Дана система дозволить створити методичні та технологічні засади для запровадження єдиної інформаційної системи, яка відповідає національним і міжнародним вимогам системи ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, сприятиме розробці та впровадженню централізованої загальнодержавної системи реєстрації та ведення даних про суб’єктів галузі, що забезпечить створення технологічного базису для організації електронних механізмів відстеження продукції тваринного походження.
Встановлено, що за ділення загальної суми витрат на обсяг продукції базисних кондицій (жирність – 3,4 % і вміст білка – 3,0 %) визначають собівартість 1 ц молока з урахуванням якості. За такого підходу до калькулювання можна одержати додатковий прибуток від реалізації молока, частину якої доцільно направити на стимулювання праці персоналу тваринницьких комплексів з метою поліпшення якості виробленої продукції.
Ключові слова: інформаційна система, молочне скотарство, поголів’я, продуктивність, системи управління стадом, оцінка продукції, собівартість.
 
1. Vasiliev, N.I., Egorov, Ju.G., Kapitonova, I.A. Electronic herd management systems with loose technology for cattle: method. recommendations. Cheboksary, 2009. 48 p. Available at: https://textarchive.ru/c-001470-pall.html. (Accessed 29.01.2020).
2. Guzar, B.S., Zagrebelna, N.I., Golovko, L.L. (2008). The upscale regional product range of pre-existing biologic assets: the law is legal. The economy of the agrarian industrial complex. No 5, pp. 108–113.
3. Guzar, B.S. (2009). Theoretical and practical problems of evaluating biological assets for fair warting. Concept of development of the accounting region in the agricultural sector of the economy of Ukraine. No 5, pp. 99–101.
4. Zamula, I.V., Cherevko, L.P. (2012). The essence and classifcation of biological assets as an object of accounting. Bulletin State University "Zhitomir Polytechnic". No 1 (59), pp. 74–76. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-1(59)  Vol. 1–74–76.
5. Lovinska, L.G. (2006). Assessment in the accounting region. Kyiv National Economic University of Vadim Getman. Kyiv. 256 p. ISBN 966-574-928-5.
6. Mikhailenko, I.M. (2010). Information and consulting services for the agro-industrial complex: workshop on organization and management. Moscow: Federal State Institution "Rosinformagroteh". 194 p.
7. Moroz, M.T., Tyurenkova, E.N. (2013). Management of dairy farming from the “Farm” to the “Region”: a monograph. Sankt-Peterburg: RC “Plinor”. 152 p.
8. Svynous, I.V., Khomoviy, S.M., Gavryk, O.Ju. (2016). Methodically, plant the form of a system for managing vitrats in Sіlskogospodarskie enterprises. Economy and Power No. 9. Available at: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1822/1/metodychni_zasady.pdf. (Accessed 1.03.2020).
9. Surovtsev, V.N. (2013). Modern management approaches in dairy farming. Agricultural News. No 3 (94), pp. 60–61. Available at: https://agri-news.ru/zhurnal/2013/ 3/2013/ekonomika-i-menedzment/sovremennyie-podxodyi-k-upravleniyu-v-molochnom-zhivotnovodstve.html (Accessed 10.02.2020).
10. Khomovy, S.M. Information and special features in Silkospodarsky enterprises. Oblіk і fnansi agro-industrial complex. No 2, pp. 87–89.
11. Schepkin, S., Schukina, I., Kulikova, N. (2013). Information technology in animal husbandry. Livestock of Russia. pp. 19–21. Available at: https://docplayer.ru/52840398-Zhivotnovodstvo-rossii.html. (Accessed 3.03.2020).
12. About the identifcation and registration of animals: Law of Ukraine № 1445-VI. 04.06.2009. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1445-17. (Accessed 8.03.2020).
13. Methodological recommendations for planning, accounting and costing of products (works, services) of agricultural enterprises: Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine of May 18, 2001. № 132. Available at: https://www.zakon-i-normativ.info/index.php?option=com_lica&p=0&base=1&m.... (Accessed 5.03.2020).
14. Methodical recommendations for the organization of accounting for biological assets and agricultural products at market (fair) value. Еdited by V.M. Zhuka. Accounting and fnance of agro-industrial complex. 2008. No 1, pp. 5–22. Available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-organizacii-obliku... (Accessed 17.03.2020).

 

ДолученняРозмір
PDF icon radkov._svynous_i._1-2020.pdf2.14 МБ