Ви є тут

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Встановлено, що існуюча банківська система спрямована, насамперед, на кредитування висококонцентрованих сільськогосподарських підприємств і не адаптована до потреб малих форм господарювання на селі. Тому створення ефективного механізму кредитування суб’єктів малого й середнього сільськогосподарського виробництва через систему кредитної кооперації наразі  набуває особливої актуальності.
Сільська кредитна кооперація – це паралельна банкам, альтернативна фінансова система, яка почала міцно займати свою нішу в кредитно-фінансовій системі країни. Її напрям діяльності – фінансове обслуговування малих і середніх підприємців та жителів села, які не можуть обслуговуватися в  банках сільських регіонів.
Доведено, що ефективна діяльність кредитної кооперації залежить від створення відповідних передумов. Це, насамперед, добровільність утворення установ кредитної кооперації та акумуляція коштів фізичних і юридичних осіб; цілеспрямованість кредитної кооперації на забезпечення режиму найбільшого сприяння її учасникам за кредитного, розрахункового, консультаційного та інших видів обслуговування; визнання різноманіття організаційних форм установ кредитної кооперації; цілеспрямованого використання акумульованих фінансових ресурсів  переважно на виробничі цілі; надання фінансової підтримки кредитної кооперації,  юридичної та консультаційної допомоги з боку держави.
Встановлено, що економічна сутність кредитної кооперації здебільшого визначається не видом і напрямом діяльності учасників, а специфікою дій та функцій, які вони кооперують. Залучення в обіг кредитними спілками тимчасово вільних коштів усіх категорій населення дасть змогу використовувати його доходи в районах проживання, зокрема спрямовувати їх на розвиток аграрного сектору.
Обґрунтовано, що створення кредитних спілок слід розглядати як стимулювання розвитку малих форм господарювання, включаючи: стимулювання розвитку виробництва та переробки сільськогосподарської продукції в особистих селянських та малих фермерських господарствах, а також розвиток інших малих форм господарювання в аграрному секторі та переробній промисловості (в тому числі стимулювання створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів); розширення доступності кредитних ресурсів для особистих селянських та  фермерських господарств, а також для кооперативних формувань з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції та надання послуг.
Ключові слова: кредитна кооперація, кредитна спілка, населення, особисте селянське господарство, фермерське господарство, держава.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-89-95
 
 1. Маслов С. Крестьянское хозяйство. Очерки экономики мелкого земледелия. 4-е изд. Москва, 1920. 333 c.
 2. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. Избранные произведения. Москва: Московский рабочий, 1989. 223 c.
 3. Добровольська О.В. Кредитна кооперація: проблеми та перспективи розвитку в Україні.  Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 88–97.
 4. Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах. Економічний вісник Донбасу.  2017. № 2.  С. 138–142.
 5. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу: монографія / Ю.О. Лупенко та ін. за ред. М.Ф. Кропивка, В.В. Россохи. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015.  484 с.
 6. Куровська Н.О. Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012.  № 1(2). С. 105–110.
 7. Барабаш Л.В.,  Власюк С.А. Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(3). С. 74–80.
 8. Гнатківський Б.М., Бульботка О. Національна кредитна кооперація в контексті міжнародного досвіду: теоретичні аспекти. Економіка Криму. 2013. № 1.  С. 116–122.
 9. Хомутенко В.П., Немченко В.В., Волкова О.Г., Хомутенко А.В. Кредитна кооперація України: сучасний стан та перспективи розбудови: монографія. Одеса: Друк Південь, 2010. 347 с.
 10. Красноруцький О.О., Крутько М.А. Сільськогосподарська обслуговуюча та фінансово-кредитна кооперація: механізми та інструментарій розвитку: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2014. 260 с.
 11. Бабидорич Л.І. Кредитна спілка як особливий вид економічної організації. Вісник Одеського національного університету. Економіка, 2014. Т. 19. Вип. 2(5). С. 94–98.
 12. Маліновська О.Я. Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб'єктів малого бізнесу. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27/1.  С. 217–221. 
ДолученняРозмір
PDF icon kropivko_m._mykytyuk_d._2_2019.pdf625.82 КБ