Ви є тут

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

В статті досліджено функціонування механізму ціноутворення на продукцію рослинництва в умовах невизначеності 
та ризиків, природою яких є стрімка девальвація національної валюти та значні темпи інфляції. Висвітлено особливості 
визначення  рівня  економічної  ефективності  виробництва  продукції  рослинництва  в  цих  умовах.  Автором  проведена 
оцінка  прибутковості  цієї  галузі  в  2014  році  з  урахуванням  інфляційних  процесів.  Проаналізовано  купівельну 
спроможність населення України. Пропонуються шляхи досягнення рівновигідних умов функціонування усіх учасників 
продовольчих ланцюгів. 
Ключові слова: рослинництво, ціна, ринок, інфляція, девальвація, продовольчі ланцюги, рентабельність, роздрібна 
торгівля, витрати, купівельна спроможність населення. 

1.  Шпичак О.М. Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств зі сферою заготівель і переробки 
технічних культур / О. М. Шпичак. – К.: Урожай, 1987. – 152 с. 
2.  Kaplinsky R. A handbook for value chain research / [R. Kaplinsky, Morris M.] – IDRC. – 2000. – 109 c. 
3.  Porter M. Creating Shared Value [Електронний ресурс] / M. Porter, M. Kramer // Harvard Business Review. – Режим 
доступу: http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/pr 
4.  Taylor D. Value chain analysis: an approach to supply chain improvement in agri-food chains / D.Taylor // International 
Journal of Physical Distribution & logistics Management. – 2005. – Vol. 35. – №10. – P. 744-761. 
5.  Методичні  рекомендації  оперативного  визначення  витрат  виробництва  та  формування  цін  на  продукцію 
сільського господарства і переробної промисловості в умовах інфляції // [Шпичак О.М., Маслюков Є.О., Протасов В.Ю. та 
ін.]; УААН. Ін-т аграр. економіки. – К., 1995. – 58 с. 
6.  Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-
девальваційних процесів: напрями врегулювання / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2015. – № 6. – C. 82-93. 

ДолученняРозмір
PDF icon bodnar.pdf260.52 КБ