Ви є тут

Фінансування аграрних підприємств: аналіз довгострокових трендів та структурних зрушень

Стаття присвячена дослідженню довгострокових трендів фінансування аграрних підприємств України.
Аргументовано, що cільське господарство для української економіки є одним з найважливіших видів економічної діяльності, оскільки разом з іншими суміжними видами економічної діяльності (переробна промисловість, торгівля) формують близько половини ВВП. В таких умовах важливим завданням забезпечення сталого розвитку сільського господарства є фінансування сільськогосподарських підприємств з дотриманням одночасно принципів достатності та фінансової стійкості.
Запропоновано застосування системи абсолютних та відносних показників для емпіричної оцінки фінансування аграрних підприємств України, а також технологій регресійного аналізу, кореляційного аналізу.
Встановлено, що фінансові ресурси аграрних підприємств України у досліджуваному періоді (2009–2019 рр.) зросли у 7,2 разів, що перевищує темпи росту сукупних фінансових ресурсів підприємств в економіці та за видами економічної діяльності (транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, промисловість, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, фінансова та страхова діяльність тощо).
Аргументовано, що періодизацію фінансування аграрних підприємства України у довгостроковому періоді доцільно проводити на основі семи ознак (загальний обсяг фінансовий ресурсів, частки власного капіталу, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань, рівень фінансової стійкості, пріоритети за розмірами підприємств та пріоритети за видами сільськогосподарської діяльності).
Проведена емпірична оцінка фінансового забезпечення діяльності аграрних підприємств України дозволила виокремити три періоди: 2010-2013 рр. – збільшення фінансових ресурсів аграрних підприємств України за умови переважання власного капіталу, забезпечення фінансової стійкості підприємств, порушеного стану платіжної дисципліни; 2014-2016 рр. – зменшення фінансових ресурсів аграрних підприємств за умови переважання позикових коштів, часткової втрати фінансової стійкості підприємств, розвиток в умовах впливу економічної, валютної та політичної нестабільності; 2017-2019 рр. – збільшення фінансових ресурсів аграрних підприємств у напрямі відновлення фінансового потенціалу з переходом вагомості до середніх та малих аграрних підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні однорічних і дворічних культур, тваринництві, допоміжній діяльності у сільському господарстві та післяурожайній діяльності.
Ключові слова: сільське господарство, фінансування аграрних підприємств, фінансові ресурси, власний капітал, позиковий капітал, довгострокові тренди.
 1. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Катан Л.І. Особливості та проблеми фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (рецензія на монографію Яцух О.О. "Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств"). Економіка АПК. 2019. № 4. С. 124-126.
 3. Давиденко Н.М. Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі. Облік і фінанси АПК. 2012. Вип. 3. С. 96–101.
 4. Дропа Я., Петик М. Про особливості мобілізації фінансових ресурсів аграрними підприємствами України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Вип. 59. С. 152–162. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5915.
 5. Radchenko O., Tsvihun I., Yasinetska I., Budniak L. Financial resource balance of the agricultural sector: case of Ukraine. Independent Journal of Management&Production. 2020. Vol. 11. No 8. P. 615–625. DOI: 10.14807/ijmp.v11i8.1221
 6. Ковальова А.О. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 114–120. DOI:  10.32702/2306-6792.2020.12.114
 7. Кравчук І.І., Логвиненко С.Л. Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 136–141. DOI:  10.32983/2222-4459-2019-3-136-141
 8. Яцух О.О. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 467 с.
 9. Lemishko O., Shevchenko A., Shevchenko N. Processing of the ories of finance and agricultural capitalin research of outstanding financials cientists. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019. No 2(6). P. 36–41.
 10. Wilcox W. Capital In Agriculture. The Quarterly Journal of Economics. 1943. Vol. 58. No. 1. P. 49–64. DOI: 10.2307/1885755.
 11. Baker C.B., Hopkin J. A. Concepts of Finance Capitalfor a Capital-Using Agriculture. American Journal of Agricultural Economics. 1969. Vol. 51. No. 5. P. 1055–1064. DOI: 10.2307/1237961
 12. Larder N., SippelS. R., Argent N. The redefinedrole of financein Australian agriculture. Australian Geographer. 2018. Vol. 49:3. P. 397–418.  DOI: 10.1080/00049182.2017.1388555
 13. Soliwoda M. Financialin novationsin Polishagriculture – barriers, challenges and perspectives of development. Torun busines sreview. 2020. Vol.  19, No 2. P. 65–78. DOI: 10.19197/tbr.v19i2.329
 14. Vučković B., Veselinović B., Drobnjaković M. Financing of permanent working capitalinag riculture. Economics of Agriculture. 2017. Vol.  64. No 3. P. 1065–1080. DOI: 10.5937/ekoPolj1703065V.
 15. Havemann T., Negra C., Werneck F. Blended finance for agriculture: exploring the constraints and possibilities of combining financial instruments for sustainable transitions. Agric HumValues. 2020. No 37. Р. 1281–1292. DOI: 10.1007/s10460-020-10131-8
 16. Лупенко Ю.О., Коваленко О.В., Ященко Л.О. Забезпечення фінансовими ресурсами аграрних підприємств. Продовольчі ресурси. 2020. Т. 8, № 15. С. 219–237.
 17. Вдовенко І. Фінансові механізми забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки: особливості та недоліки. Підприємництво та інновації. 2020. № 15. С. 88–92. DOI: 10.37320/2415-3583/15.14
 18. Boiko S., Demianenko I., Skrypnyk H.,Yavorska V. Architectonics of financing of agricultural enter prisesin Ukraine. Proceedings of the 2020 InternationalConference "Economics cience forrural development" No 53 Jelgava, LLU ESAF, 12–15 May 2020.  P. 58–64. DOI: 10.22616/ESRD.2020.53.006
 19. Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 100–116.
 20. Синенко О.О. Фінансовий механізм функціонування аграрних підприємств: зарубіжний досвід. Фінансовий простір. 2019. № 2. С. 125–141. DOI: 10.18371/fp.2(34).2019.183583.
ДолученняРозмір
PDF icon buriak_a._boiko_s._demianenko_i._2-2021.pdf912.64 КБ