Ви є тут

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

У статті здійснено теоретико-методичне обґрунтування процесів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Розглянуто інтенсифікацію як напрям розвитку молочного скотарства, що сприятиме нарощенню обсягів виробництва продукції за найменших витрат матеріально-грошових і трудових ресурсів. Автором узагальнено систему факторів інтенсифікації у галузі молочного скотарства. Обґрунтовано основні напрями інтенсифікації молочного скотарства щодо підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва на основі комплексного використання факторів інтенсифікації та впровадження науково-технічних досягнень. Доведено необхідність комплексної реалізації пріоритетних факторів інтенсифікації галузі молочного скотарства на інноваційній основі для забезпечення сталого розвитку галузі.

Ключові слова: інтенсифікація, молочне скотарство, економічна ефективність.

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.
 2. Мертенс В.П., Шпигало В.Е., Пастушенко А.І., Стельмащук А.М. Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села / В.П. Мертенс, В.Е. Шпигало, А.І. Пастушенко, А.М.Стельмащук – К.: Урожай, 1986. – 152 с.
 3. Стельмащук А.М. Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва / А. М. Стельмащук // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 38–43.
 4. Березівський П. С. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств / П. С. Березівський, Н. П. Особа, З. П. Березівський // Економіка АПК, 2009. – № 6. – С. 18–25.
 5. Зимовець В.Н. Інтенсифікація молочного скотарства та його економічна ефективність / В. Н. Зимовець // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 416-420.
 6. Вітков М.С. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі: Монографія / М.С. Вітков. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 220 с.
 7. Пархомець М.К. Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України (науково-практичні рекомендації) / М.К. Пархомець, О.М. Павленко / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.К. Пархомця. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 41 с.
 8. Большая советская энциклопедия. Второе издание / Б.А. Введенский, А.А. Зворыкин, Л.С. Шаумян; под ред. Б.А. Введенского. – М.: Большая советская энциклопедия, 1956. – Том 44. – 664 с.
 9. Ткаліч О.В. Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва / О.В. Ткаліч // Економіка АПК. – 2009. – №12 (180). – C. 8-12.
 10. Вітков М.С. Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва в перехідний період до ринку/ М.С. Вітков // Економіка АПК. – 2009. – №2 (168). – С. 17-20.
 11. Уланчук В.С. Вдосконалення спеціалізації – фактор інтенсифікації тваринництва в аграрному виробництві /
  В.С. Уланчук, Н.В. Оляднічук : зб. наук. праць Уман. держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2 : Економіка. – С. 47-54.
 12. Бурлака С.В. Послідовна інтенсифікація – визначальний чинник зростання ефективності молочної індустрії / С.В. Бурлака // Продуктивність агропромислового виробництва: Науково-практичний збірник. – НДІ „Украгропром-продуктивність”. – 2011. – № 19. – С. 45-51.
 13. Экономика отраслей АПК / И.А. Минаков, Н.И. Куликов, О.В.Соколов и др.; под ред. И.А. Минакова. – М.: КолосС, 2004. – 464 с.
 14. Петренко І.Я., Чужинов П.І. Економіка сільськогосподарського виробництва / І.Я. Петренко, П.І. Чужинов. – Алма-Ата: Кайнар, 1992 – 212 с.
 15. Економіка сільського господарства: Навч. посібник / В.К. Збарський, В.І. Мацибора, A.A. Чалий та ін.; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – К.: Каравела, 2009. – 264 с.
 16. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем / И.И. Лукинов. – М.: Экономика. – 2002. – 567 с.
 17. Маркс К. Злиденність філософії. Відповідь на «Філософію злиднів» пана Прудона / Маркс К. і Енгельс Ф.: Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 4. – К. : Держполітвидав УРСР, 1959. – С.45.
 18. Ситник В.П. Впровадження наукових розробок у виробництво: стан і перспективи / В.П. Ситник // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2005. – № 2. – С. 3-7.

 

ДолученняРозмір
PDF icon zubchenko_10-2013.pdf233.73 КБ