Ви є тут

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Зростання  обсягів  торгівлі  та  обміну  потребує  розгляду  більш  складних  угод.  Поступово  сформувався 
неперсоніфікований  обмін,  що  призвело  до  зростання  вартості  укладання  контрактів.  З точки  зору  інституціональної 
економіки, виконання контрактів та зниження вартості їх укладення значною мірою залежить від розвиненої системи 
формальних і неформальних інститутів, вплив яких приводить до здешевлення трансакційних витрат і більшої адаптації 
в  нових  умовах.  В  статті  розглядаються  системи  електронної  комерції,  які  на  основі  типових,  автоматизованих 
управлінських  процесів  –здатні  зменшувати  вартість  трансакцій,  що  проводяться  на  ринку  насіння  та  фактори,  які 
визначають готовність насінницьких господарств запровадити методи електронної комерції. В результаті проведеного 
дослідження  виявлено,  що  галузь  вітчизняного  насінництва  повною  мірою  не  готова  до  використання  електронної 
комерції. Водночас, в  окремих сегментах виробництва та реалізації насіння вже сформувався ряд  умов, що  сприяють 
проведенню комерційних трансакцій між основними учасниками ринку в мережі Інтернет. 
Ключові слова: насіння овочів, трансакційні витрати, інституціональна економіка, електронна комерція. 

1.  Барабаш А. На зовнішній ринок із сертифікованим насінням / А. Барабаш // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 1/2. – 
С.14-15. 
2.  Винославська О. В. Психологія: навч. посібник / О.В.Винославська. – Київ: ІНКОС, 2005. 
3.  Гайдуцький П.І. Формування та розвиток аграрного ринку / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК.  –2004. –№3. – С. 4–15. 
4.  Могильний  О.М.  Державне  регулювання  аграрного  виробництва  в  період  трансформації  економіки  / 
О.М.Могильний. – К.: ІАЕ УААН, 2002. –430 с. 
5.  Осташко Т.О. Структурно-інституціональний аналіз аграрного ринку України / Т.О. Осташко. – Інститут економічного 
прогнозування НАН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://eip.org.ua/docs/EP_04_3_115_uk.pdf. 

ДолученняРозмір
PDF icon savchyk.pdf286.77 КБ