Ви є тут

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ВИТРАТ ПІД ЧАС ЗБОРУ ВРОЖАЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНУ

 

У статті проведено регресійний аналіз залежності пропускної здатності, питомої витрати палива, ціни  від потужності двигуна зернозбирального комбайну і визначена оптимальна потужність, яка відповідає мінімальним затратам під час збирання врожаю зернових для узагальнених комбайнів виробництва країн СНД і ЄС та США. Встановлено, що ціна збору однієї тонни зерна за номінального сезонного навантаження в 1,7 раза менша для комбайнів виробництва країн СНД. Використання зернозбиральних комбайнів виробництва ЄС та США доцільне у разі значних сезонних навантажень.

Ключові слова: машинно-тракторний парк, потужність двигуна зернозбирального комбайну, витрати на збір однієї тонни зерна.

Драйпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Драйпер, Т. Смит. – М.: Диалектика, 2007. – 912 с.

2. Наконечний С.І. Економетрія: підручник. / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П.  Романюк – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.

3. Бондаренко М.Г. Комплектування і використання машинно-тракторного парку в рослинництві / М.Г. Бондаренко, В.А. Демещук. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

4. Машини для збирання зернових та технічних культур:. Посібник / за ред.. В.І. Кравчука, Ю.Ф. Мельника. – К.: Дослідницьке УкрНДІПВТ, 2009. – 296 с.

5. Ломакин С. Зерноуборочные комбайны: потребности покупателей, предложения произсводителей / С. Ломакин // Аграрное обозрение. – 2010. – №3(19). – С. 8–20.

6. Русанов А.И. Зерноуборочные комбайны и их пропускная способность / А.И Русанов  // Тракторы и сельскохозяйственные машины. –1998. – №11. – С. 28–31.

7. Основні агротехнічні показники комбайна зернозбирального самохідного КЗС-12 «Скиф-330» / [О. Митрофанов, І. Легкодух, М. Костюхін та ін. ] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 24–26.

8. Технические характеристики зерноуборочных комбайнов – Режим доступу до електронного ресурсу: www.nazarovoagrosnab.ru/catalogue/technics/rostselmash/55/1/http://zajtsev2004.narod.ru/xarakt.html

9. Аналіз ринку зернозбиральних комбайнів України / Д. Войтюк, О. Надточій, В. Войтюк [та ін.] // Пропозиція. – 2010. – № 12. – С. 104–110.

10. А. Елисеев. Обзор сельскохозяйственной техники на выставке «АгроТек Россия-2011» – Режим доступу до електронного ресурсу: www.agroobzor.ru

11. Обзор цен на комбайны / Агроинфо – Режим доступу до електронного ресурсу: http://agroinfo.com/katalog-texniki/uborochnaya-texnika/kombajny/

12. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г.Андрійчук. – 2-ге вид., доп. и перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nepochatenko11106-2013.pdf345.01 КБ