Ви є тут

Економічні засади інноваційного розвитку племінного свинарства в Україні

Стаття присвячена економічним засадам формування інноваційного розвитку племінного свинарства в Україні.
Встановлено, що комплектування маточного стада племінних заводів здійснюється за принципом саморемонту, розведення свиней за методом «закритої» популяції, племінних репродукторів – здебільшого, ремонтними свинками власної репродукції, отриманими і вирощеними безпосередньо в господарстві. Ремонтних хрячків для поповнення стада закуповують в інших господарствах, а за організації прабатьківського стада вирощують безпосередньо в об’єднанні. У товарних стадах свинарських ферм і комплексів комплектування маточного стада бажано проводити ремонтними хрячками і свинками з племінних господарств, а в разі необхідності за чіткого ведення первинного зоотехнічного обліку вирощування ремонтних свинок для заміни вибулих маток можна буде проводити безпосередньо в підприємстві.
В умовах обмеженості імпорту племінних свиней внаслідок поширення у світі АЧС, основним завданням племінних господарств є вирощування та реалізація високоякісного молодняку. Однак, в останні роки, ремонтні хрячки і свинки, отримані й вирощені на вітчизняних племінних підприємствах, часто не мають попиту на ринку.
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що створена вітчизняна племінна база не потребує безсистемного масового імпорту за винятком невеликої кількості високоцінного племінного молодняку або спермодоз видатних кнурів-плідників, щоб освіжити кров деяких стад під методичним контролем відповідних інститутів, а також проводити фундаментальні і прикладні дослідження, передбачені державними науково-технічними програмами.
Ситуація, що склалася в промисловому свинарстві, насамперед потребує вирішення завдань автоматизації управління селекційною та племінною роботи з використанням сучасної комп’ютерної техніки. Вирішення цього завдання набуває особливої ваги, якщо за виробництва товарної свинини використовують системи гібридизації, що потребує чіткої організації племінного стада за умови роботи з великими популяціями тварин.
Водночас стабілізацію та подальший ефективний розвиток племінних підприємств неможливо забезпечити без модернізації інструментів державної підтримки племінних господарств, збереження й ефективного використання кращих вітчизняних генетичних ресурсів і світового генофонду порід свиней, поліпшення виробничої діяльності та посилення інтеграції з великими промисловими комплексами, фермерськими й особистими селянськими господарствами.
Ключові слова: племінне свинарство, сільськогосподарське підприємство, державна підтримка, товарне свинарство, інновація.
 
 1. Ібатуллін М.І. Племінне свинарство в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 3.  С. 7076.
 2. Волощук В.М. Інноваційні аспекти наукового забезпечення галузі свинарства. Свинарство.  2020.  Вип. 74.  С. 123–129.
 3. Смиренко И.В. Свиноводство как успешный бизнес. Свинарство України.  2019.  № 9.  C. 9.
 4. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991–2017–2030 рр.) / за ред. акад. НААН М.І. Бащенка.  Київ: Аграр. наука, 2017. – 160 с.
 5. Підтереба О.І. Спосіб визначення площі "м’язового вічка" у свиней. Свинарство. 2020.  Вип. 74.  С. 43–49.
 6. Березовський М.Д. Відтворювальні якості чистопородних і помісних свиноматок у поєднанні з термінальними кнурами власного відтворення та іншими батьківськими формами. Свинарство.  2020.  Вип. 74.  С. 26–34.
 7. Рибалко В.П. М’ясні генотипи свиней та їх подальше використання. Свинарство.  2019.  Вип. 72.  С. 145–146.
 8. Волощук В.М. Теоретичне обгрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини: монографія. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. 350 с.
 9. Сусол Р.Л. Вплив енергії росту ремонтних свинок великої білої породи на їх продуктивність. З6. наук. праць Подільського державного аграрно-технологічного університету. 2012. Вип. 20.  C.266–269.
 10. Халак В.І. Зоотехнічна та економічна оцінка відгодівельних і м’ясних якостей молодняка свиней різного генетичного походження. Свинарство.  2019.  Вип. 72.  С. 52–60.
 11. Мазуренко О.В. Промислове свинарство в умовах сучасного ринку. Економіка АПК.  2016. № 8.  С. 27–32.
 12. Лимар В.О. Резерви підвищення ефективності промислового виробництва на свинокомплексі ТОВ "Агропрайм Холдинг". Свинарство.  2017.  Вип. 69.  С. 34–40.
 13. Миргородські свині під загрозою зникнення. URL: http://ridneselo.com/–node/17255.
 14. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин / М.В. Гладій та ін. ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018.  791 с.
ДолученняРозмір
PDF icon ibatullin_m._khahula_b._2-2021.pdf1.04 МБ