Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНИЦТВА

У  статті  розглядаються  особливості  збуту  продукції  українських  підприємств  галузі  яєчного  птахівництва  та 
наводяться основні тенденції реалізації цієї продукції в Україні. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку 
яєчного птахівництва в Україні, подано аналітичну оцінку збутової діяльності галузі в умовах ринкової економіки та в 
контексті вступу України у Світову організацію торгівлі. Виявлено основні чинники, що впливають на збут продукції 
яєчного  птахівництва  в  Україні,  та  окреслено  ряд  проблемних  питань,  вирішення  яких  призведе  до  підвищення 
ефективності діяльності українських підприємств – виробників продукції, що досліджується. 
Ключові слова: яєчне птахівництво, глобалізація, конкурентоспроможність продукції. 

1.  Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) /[Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та 
ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 
1008 с. 
2.  Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України /Редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: 
Аграрна наука, 2010. –986 с. 
3.  Агрохолдинг «Авангард» занял второе место в мире по производству яиц [Электронный документ] / Агентство 
Промышленных Новостей. – Режим доступа: http://www.apn-ua.com/. 
4.  Акції  зарубіжних  гігантів  хочуть  продавати  в  Україні  [Електронний  документ]  /  КоммерсантЪ  –Украина.  – 
Режим доступу: http://korrespondent.net/. 
5.  Українські кури несуть  «золоті» яйця  [Електронний документ] / Український Бізнес-Ресурс. – Режим доступу: 
http://ubr.ua/. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon gavryk.pdf (124)247.51 КБ