Ви є тут

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВІЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В РАМКАХ ЦИКЛУ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ НА ЗАСАДАХ МЕТОДОЛОГІЧНОГО СТАНДАРТУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

У статті з позицій статистичного стандарту Системи національних рахунків розглянуто процес утворення вільних фінансових ресурсів у ході циклу суспільного відтворення, які, будучи використаними в наступному циклі, уможливлюють підтримання його безперервності. Розкрито сутність показника «чисте кредитування / чисте запозичення» як індикатора обсягу тимчасово вільних фінансових ресурсів, що можуть надійти на фінансовий ринок і бути передані від фінансово профіцитних інституційних одиниць фінансово дефіцитним для фінансового забезпечення відтворювальних процесів в економіці.

Ключові слова: суспільне відтворення, валовий внутрішній продукт, Система національних рахунків, фінансові ресурси, чисте кредитування/чисте запозичення.

 1. Система национальных счетов 2008. – Нью-Йорк, 2012 год. – 794 с.
 2. Волохова Л.Ф. Статистичний аналіз взаємозв'язку організаційно-фінансових чинників банківської системи / Л.Ф. Волохова, О. Ф. Євсєєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Випуск № 30. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 94-100.
 3. Герасименко С. С. Система національних рахунків: навч. посібник / С. С. Герасименко, В. А. Головко, І. М. Нікітіна. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 217 с.
 4. Головач А. В. Статистика банківської діяльності : навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, К. С. Базилевич. – К.: МАУП, 1999. – 224 с.
 5. Головач А. В. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.
 6. Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник / А.В. Го-ловач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
 7. Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів / В. Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 4-9.
 8. Головко В. А. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник НБУ. – 2011. – № 8. – С. 12-18.
 9. Євсєєнко О.Ф. Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні : дис... канд. екон. наук: 08.03.01 «Статистика» / О. Ф. Євсєєнко // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 250 с.
 10. Ковтун Н. В. Статистическое изучение фондового рынка Украины : дис... канд. экон. наук: 08.03.01 «Статистика» / Н. В. Ковтун // Киевский гос. экономический ун-т. – К., 1996. – 233 с.
 11. Майба В. В. Статистичне оцінювання стійкості комерційних банків України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика» / В. В. Майба // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.
 12.  Майба В.В. Фінансові рахунки як інструмент оцінювання фінансової стабільності / В.В. Майба // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 4 (217). – С. 3-11.
 13. Момотюк Л.Є. Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях // Економіст. – 2013. – 6 (320). – С. 36-39.
 14. Моторин Р.М. Роль фінансового сектору у формуванні ВВП / Р. М. Моторин, К. Р. Приходько, Р. М. Приходько // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 2006. – № 7. – С.37-44.
 15. Парфенцева Н.О. Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльності фінансових установ / Н. О. Парфенцева Л. Є. Момотюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – № 134. – С. 59-61.
ДолученняРозмір
PDF icon zadorogna_1-2014.pdf (139)324.23 КБ