Ви є тут

ДО ПИТАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Запропонована практико орієнтована модель навчання в аграрних закладах України за програмами інноваційного 
підприємництва  дозволить  здійснити  комплексний  підхід  до  участі  в  програмах  усіх  категорій  слухачів:  бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів та аспірантів. Доведена важливість програми для бакалаврів та спеціалістів, оскільки дозволяє,  
з  одного  боку,  відібрати  інноваційно  активних  слухачів,  орієнтованих  на  науково-інноваційну  діяльність  (майбутніх 
магістрів та аспірантів), з іншого – підготувати інноваційно вмотивованих фахівців для агробізнесу. 
Ключові слова: практико орієнтована модель, аграрна освіта, технопарк, модернізація. 

1.  Иваний П.В. Малый  бизнес США  в  условиях кризиса  /  П.В.  Иваний   //  Россия  и  Америка  в  XXI  веке. 
Электронный журнал. — 2010. —№ 1. – С.17-24.  
2.  Господарський кодекс України: Електронний ресурс: Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
3.  Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 № 433-VI (з чинними 
змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
4.  Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV 
(з чинними змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
5.  Raising  EU  R&D  Intensity.  Report  of  European  Commission  by  an  Independent  Expert  Group.  L.;  Office  of  official 
publications, 2003 [Ел. ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/ec-investing-research-14.pdf  
6.  US Small Business Administration [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.sba.gov/sites/default/files/us11.pdf 
7.  Зінченко  О.А.,  Чайка  О.В.  Венчурне  інвестування:  проблеми  розвитку  в  Україні  і  зарубіжний  досвід  /  О.А. 
Зінченко, О.В. Чайка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.40. – 2012. – С.266-269. 

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko.pdf266.44 КБ