Ви є тут

АНАЛІЗ ВІДМІННОСТЕЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ З ДОБРОБУТУ ПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Проведено порівняльний аналіз законодавства України та Євросоюзу щодо добробуту продуктивних тварин, який 
свідчить  про  те,  що  вирішення  проблеми  гуманного  ставлення  до  тварин  є  актуальним  чинником  їх  внутрішньої  і 
зовнішньої політики. За співпраці з країнами ЄС, у тому числі за розвитку торгівлі товарами та продуктами тваринного 
походження,  слід  враховувати  сучасний  стан  законодавства  з  добробуту  тварин  та  перспективи  його  розвитку  на 
міжнародній арені. 
Ключові слова: законодавство України, Директиви ЄС, продуктивні тварини, добробут тварин. 

1.  Директива  Ради  98/58/ЄС  від  20  липня  1998  року  стосовно  захисту  тварин,  що  утримуються  для 
сільськогосподарських потреб. 
2.  Губський  С.М.  Комплексний  порівняльно-правовий  аналіз  відповідності  законодавства  України  законодавству 
ЄС в сфері охорони здоров’я людей, тварин, рослин / С.М. Губський, М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко та ін. – 2010. – 432с. 
3. Закон України №3447-ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження» / Офіційний портал Верховної Ради 
України www.rada.gov.ua/  
4. Зубченко Н.І. Добробут тварин та їх захист від жорстокого поводження: розвиток доктрини міжнародного права / 
Н.І. Зубченко // Актуальні проблеми політики, НУ ОЮА. –  Одеса, 2015. –  Вип. 54. – С. 205-211. 
5. Наказ від 25.10.2012 № 652 «Порядок використання тварин у сільському господарстві». 
6.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  16  листопада  2011  р.  №1402  «Про  затвердження  правил 
транспортування тварин» / Офіційний портал Верховної Ради України www.rada.gov.ua  
7. Угода  про  асоціацію між  Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  союзом  та  його  державами-членами, з 
іншої сторони, 2014 р., 236 с. 
8. Peter Stevenson European Union Legislation on the Welfare of Farm Animals, 2012 www.ciwf.org.uk. 

ДолученняРозмір
PDF icon melnichenko.pdf265.48 КБ