Ви є тут

АНАЛІЗ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОГО СТАНУ МАШИННО- ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті висвітлено сучасний стан машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Володарського району Київської області протягом 2008-2012 років, досліджено динаміку змін кількості основних видів техніки і середньої потужності двигуна трактора підприємств району та визначено параметри регресій, які апроксимують статистичні дані. Проаналізовано марочну та вікову структури машинно-тракторних парків, коефіцієнти технічної готовності – на основі чого було підсумовано основні тенденції змін, що відбулись в МТП сільськогосподарських товаровиробників за досліджуваний період часу.

Ключові слова: машинно-тракторний парк, надходження техніки, вибуття техніки, коефіцієнт технічної готовності сільськогосподарських машин.

1. Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей у господарствах Київської області на 1 січня 2009 року : Стат. бюл. – К.: Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Київській області. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища, 2009. – 74 с.

2. Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей у господарствах Київської області на 1 січня 2010 року: Стат. бюл. – К.: Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Київській області. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища, 2010. – 73 с.

3. Наявність сільськогосподарської техніки і енергетичних потужностей у господарствах Київської області на 1 січня 2011 року: Стат. бюл. – К.: Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Київській області. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища, 2011. – 51 с.

4. Наявність сільськогосподарської техніки і енергетичних потужностей у господарствах Київської області на 1 січня 2012 року: Стат. бюл. – К.: Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Київській області. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища, 2012. – 50 с.

5. Наявність сільськогосподарської техніки і енергетичних потужностей у сільському господарстві Київської області на 1 січня 2013 року: Стат. бюл. – К.: Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Київській області. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища, 2013. – 50 с.

6. Сільське господарство України за 2012 рік : Стат. збірник : за редакцією Н.С. Власенка – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 402 с.

7. Непочатенко А.В. Проблеми оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств України // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2 (5) – Т. 1. – Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 189-194.

8. Малахов В.А. Логистические кривые в исследовании движения материальных и финансовых потоков производственного предприятия / В.А. Малахов // Бизнесинформ. – 2009. – №7. – С. 74-77.

ДолученняРозмір
PDF icon nepochatenko_1-2014.pdf313.23 КБ