Ви є тут

Аналіз асортименту крижаного вина в Інтернет-магазинах України

За незбалансованої структури асортименту відбувається зниження рівня прибутку, втрата конкурентних позицій підприємств, у тому числі і винних, на перспективних ринках. В умовах сучасного винного ринку спостерігається тенденція збільшення впливу споживача на формування асортиментного ряду виноробних підприємств, роблячи акцент на винах з оригінальними споживчими властивостями, зокрема крижаних.
Крижане вино є рідкісним вином спеціального типу, технологія якого передбачає використання некласичних способів переробки винограду. Тому це вино характеризується такими споживними властивостями, що сприяє підвищенню інтересу у споживачів, які наразі все більше використовують дистанційні засоби купівлі товарів. У зв’язку з цим проведено моніторинг асортиментного ряду крижаних вин, що представлений на сайтах українських Інтренет-магазинів, як в загальноторгівельних продуктових, так і спеціалізованих винних мережах. Для оцінки асортименту крижаних вин використовували коефіцієнтні методи оцінки на основі порівняння із системою еталонних показників. За результатами дослідження отримані низькі коефіцієнти ширини і глибини асортименту крижаних вин, представлених в Інтернет-магазинах України.
Визначено, що більшість крижаних вин є винами іноземних виробників, виготовлені з винограду сорту Рислінг. В Інтернет-магазині «Rozetka» у продажі наявний весь запропонований перелік крижаних вин, проте найбільший асортиментний ряд крижаних вин з різних країн світу на сайті спеціалізованого винного Інтернет-магазину «Wine style» не доступний для замовлень. Також в Інтернет-магазинах українських продуктових торгівельних мереж не виявлено жодної позиції крижаного вина. Тому наступне формування асортименту крижаного вина є актуальним завданням, що надасть змогу коректно запропонувати ефективні методи підвищення конкурентоспроможності крижаних вин на українському ринку роздрібної торгівлі.
Ключові слова: асортимент, ринок, Інтернет-магазин, крижане вино, глибина асортименту, широта асортименту.
 
1. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стадії розвитку: монографія. Київ: Центрнавчальної літератури, 2004. 807 с. URL: http://bib.convdocs.org/v41133/?cc=13
2. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник. Київ: КНЕУ, 2010. 240 с. URL: https://studentbooks.com.ua/content/view/112/44/
3. Novel insights into microbial community dynamicsduring the fermentation of Central European ice wine. 2017 / M. Bučková et al. International Journal of Food Microbiology. Vol. 266, no 2. P. 42–51. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.11.010
4. Hathaway L. Michigan Ice Wine: Frozen Grapes to Dessert in a Glass. Lifestyle. 2015. P. 60–61. URL: http://digitaledition.qwinc.com/publication/?i=279256&article_id=2313647....
5. Ostapenko V., Tkachenko O., Iukuridze E. Analysis of artifcial methods and price politic of Icewine production. Food Science and Technology. 2017. Vol. 11. No 2. P. 9–15. Doi: https://doi.org/10.15673/fst.v11i2.507.
6. Schäufele, I., & Hamm, U. Consumers’ perceptions, preferences and willingness-to-pay for wine with sustainability characteristics: A review. Journal of Cleaner production. 2017. Vol. 147. P. 379–394. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.118.
7. Becker, T.C. European food quality policy: the importance of geographical indications, organic certifcation and food quality assurance schemes in European countries. Estey Journal of International Law and Trade Policy. 2009. Vol. 10. No 1. P. 111–130. Doi: 10.22004/ag.econ.48796.
8. Luxury Wines and Spirits Market by Product Type (Wines, Spirits, and Others), by Distribution Channel (Wholesale, Retail, and E-commerce) - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014–2022. URL:https://www.alliedmarketresearch.com/luxury-wines-and-spirits-market.
9. Global Alcoholic Beverages Market 2019-2023. Evolving Opportunities with Anheuser-Busch InBev SA/NV and Carlsberg Breweries AS | Technavio. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20191213005388/en/Global-Alcoholi... Market-2019-2023-Evolving-Opportunities.
10.International demand for Australia's fne wine continues to grow. URL: https://www.abc.net.au/news/rural/2019-01-22/aussie-wine-exports-grow-by...
11. Крисанов Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи. Виклик часу. 2014. № 10. С. 18–24. URL: http://ua-ekonomist.com/archive/2014/10/Krysanov.Pdf
12. The wines of Germany. URL: http://winesofgermany.co.uk/13. Marks D. Seeking the Veritas about the Vino: fne wine ratings as wine knowledge. Journal of Wine Research. 2015. Vol. 26. No 4. P. 319–335. Doi: https://doi.org/10.1080 /09571264.2015.1083953.
13. Fine Wine Auction Market Analysis. 2018. URL: http://www.winealpha.com/2018-fne-wine-auction-marketanalysis/.
14. Ostapenko V. Icewine as modern global brand. Food technology, bakery and feed: collection of abstracts of the International Scientifc Conference. Odessa. Sept. 13–17 2016. Odessa, 2016. P.117–119. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30257/1/ AbstractLuckova1.pdf
15. Jones, G., & Hirasawa, J. Inniskillin and the Globalization of Icewine. Harvard Business School. 2005. P. 805–129. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx? num=32338
16. Ostapenko, V., Tkachenko, O., & Iukuridze, E. Analysis of market current state and historical roots of ice wine production. Journal “Technology audit and production reserves”. 2016. Vol. 5. No 3. P. 46–53. Doi: https://doi. org/10.15587/2312-8372.2016.80653.
17. Павлова В.А. Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1.
С. 293–300.
18. Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Тарасенко І.Ю. Формування асортиментної політики виробничого підприємства. Вісник НТУ “ХПІ”. 2014. Вип. 66, № 1108. С. 76–83. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/18845/1/vestnik_HP... Kuzmynchuk_Formuvannia.pdf
19. Гармідер Л.Д., Самай І.О. Дослідження формування товарного асортименту підприємства. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 111–118.
20. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 28–31.
21. Пазюк В.Л. Аналіз стану та динаміки розвитку ринку вина в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 236–242. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/ tmppdf/154.pdf
22. Пазюк В.Л. Динаміка розвитку ринку вина в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. С. 88–91. URL: http://www.ej.kherson.ua/ journal/economic_09-1/economic_09-1_2.pdf#page=88
23. Некрасова Л.А., Некрасова К.І. Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. № 6. С. 83–87. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/6-2016/20.pdf
24. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Маркетингові  дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина). Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2015. № 8 (173). С. 6–12.  DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/173-8/1.
25. Голодонюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингові підходи до формування товарного асортименту як дієвий спосіб успішного розвитку підприємства. Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2015. С. 186–197. URL: https://ir.kneu.edu.ua/ bitstream/handle/2010/19287/186-197.pdf?sequence=1
26. Ильин Н.М. Формирование и управление ассортиментом потребительских товаров. Минск: БГЭУ, 2013. 278 с. URL: http://edoc.bseu.by:8080/browse?type=author&value=%D0%98%D0%BB%D1%8C% D0%B8%D0%BD%2C+%D0%9D.+%D0%9C.
27. Development of lysozyme-combined antibacterial system to reduce sulfur dioxide and to stabilize Italian Riesling ice wine during aging process / K. Chen et al. Food Science & Nutrition. 2015. Vol. 3. No 5. P. 453–465. Doi: https://doi.org/10.1002/fsn3.238
28. Ostapenko V. Analysis on application of different grape varieties in the production of icewine. A review. Ukrainian Food Journal. 2016. Vol. 5. No 4. P. 678–694. Doi: 10.24263/2304-974X-2016-5-4-7.
 
ДолученняРозмір
PDF icon krupitskaya_l._lutskova_v._1-2020.pdf1.03 МБ