Ви є тут

Агропродовольча система: структура та особливості функціонування

У статті розглянуто теоретичні засади формування агропродовольчої системи (АПС) та комплексну характеристику її складових елементів, які включають еволюцію наукових концепцій,  принципи, пріоритетні завдання в аспекті реалізації принципів сталого розвитку. Узагальнено підходи до розуміння категорії АПС, яка охоплює процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, а також зв’язки та відносини між товаровиробниками та споживачами матеріальних благ та послуг. Метою статті є обґрунтування засад формування та розвитку АПС в контексті парадигми сталого розвитку та стійкості щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та світу на основі структурно-функціонального визначення її складових елементів та висвітлення взаємозалежності та взаємозв’язків між ними.  Представлено загальну концепцію АПС та запропоновано визначати її стійкість на основі концепції сталого розвитку, забезпечення умов для розширеного відтворювального процесу ресурсів, раціонального розміщення сільськогосподарського виробництва та збалансованого розвитку рослинництва та тваринництва. Узагальнено моделі АПС та виділено подібності та відмінності між ними в аспекті організації діяльності, поведінки споживачів тощо. Розглянуто АПС на основі структурно-функціонального змісту її складових та охарактеризовано основних учасників, діяльність яких зорієнтована на забезпечення відтворювального процесу, формування самодостатнього продовольчого балансу та обґрунтованої величини експортного потенціалу. Узагальнено класифікаційні ознаки АПС як інтегрованої багатогалузевої системи та окреслено її характеристики в аспекті реалізації соціо-еколого-економічних цілей сталого розвитку. Запропоновано дефініцію АПС як сукупності господарюючих суб’єктів, які здійснюють бізнес-процеси, та діяльності від виробництва сільськогосподарської продукції - до її споживання, переробки та утилізації відходів з додержанням принципів сталого розвитку, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР). Представлено багаторівневу систему агропродовольчої системи, що дозволяє проводити комплексний аналіз щодо виявлення залежностей, зв’язків та впливів між її учасниками.

Ключові слова: агропродовольча система (АПС), виробничо- збутовий ланцюг, стала АПС, учасники АПС, бізнес-процеси, традиційні АПС, сучасні АПС, змішані АПС.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Варченко О. О. Теоретичні основи розвитку агропродовольчих систем в умовах глобальних змін. Економіка та управління АПК. 2022. № 1. С. 40–50. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-92622022-172-1-40-50.

2. European Commission. A European green deal—striving to be the first climate-neutral continent. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

 3. European Commission. Europe’s moment: repair and prepare for the next generation. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/ document/print/en/ip_20_940/IP_20_940_EN.pdf.

4. European Commission. A farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. URL: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en.

5. European Commission. From farm to fork—our food, our health, our planet, our future. URL: https:// ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ european-green-deal/actions-being-taken-eu/farmfork_en

 6. HLPE. Food Losses and Waste in the Context of Sustainable Food Systems. HLPE: Rome. Italy. 2014.

 7. GAIN. Johns Hopkins University about food

systems. URL: https://foodsystemsdashboard.org/ about-foodsystem.

 8. IPES-Food. The new science of sustainable food systems: overcoming barriers to food systems reform. URL: http://www.ipesfood.org/images/Reports/IPES_ report01_1505_web_br_pages.pdf.

9. WWW-UK. A 2020 vision for the Global food system. Report summary. URL: http://assets.wwf.org. uk/downloads/2020vision_food_report_summary_ feb2013.pdf.

10. Calicioglu O., Flammini A., Bracco S., Bellù L, Sims R. The future challenges of food and agriculture: an integrated analysis of trends and solutions. Sustainability. 2019. № 11. 222 р. URL: https://doi. org/10.3390/su11010222.

11. Savary S., Akter S., Almekinders C., Harris J., Korsten L., Rötter R., Waddington S., Watson D. Mapping disruption and resilience mechanisms in food systems. Food secur. 2020. № 12. Рр. 695–717. URL: https://doi.org/10.1007/s 12571-020-01093-0 .2021.103134.

12. Rivera-Ferre M.G., López-i-Gelats F., Ravera F., Oteros-Rozas E., di Masso M., Binimelis R., El Bilali H. The two-way relationship between food systems and the COVID19 pandemic: Causes and consequences. Agric. Syst. 2021. Vol. 191. URL: https://doi. org/10.1016/j.agsy.2021.103134.

13. FAO. Ukraine: Note on the impact of the war on food security in Ukraine. Rome. 2022. 14 р. URL: https://doi.org/10.4060/cb917en.

14. Mardones F. O., Rich K. M., Boden L. A., Moreno-Switt A. I., Caipo M. L., Zimin-Veselkoff N., Alateeqi A. M., Baltenweck I. The COVID-19 Pandemic and global food security. Front. Vet. Sci. 2020. № 7. 928 р. URL: https://doi.org/10.3389/fvets2020.578508.

15. Stephens E. C., Martin G., van Wijk M., Timsina J., Snow V. Editorial: impacts of COVID-19 on agricultural and food systems worldwide and on progress to the sustainable development goals. Agric. Syst. 2020. № 183. 102 р. URL: https://doi.org/10.1016/j. aqsy.2020.102873.

16. FAO; IFAD; WFP. The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 International hunger targets: Taking stock of uneven progress; FAO; IFAD; WFP: Rome, Italy. 2015. URL: https://doi. org/10.3945/an.115.009936. 17. UNEP. Food Systems and Natural Resources. A Report of the Working group on food systems of the international resource. 2016. URL: https://www.resourcepanel.org/reports/food-systems-and-natural-resources.

18. Balázs B., Ortega E., Viglizzo E. Eco-agrifood systems: today’s realities and tomorrow’s challenges. URL: https://teebweb.org/wp-content/uploads/2018/11/Ch3.pdf.

19. Hawkes C., Popkin B.M. Can the sustainable development goals reduce the burden of nutrition-related non-communicable diseases without truly addressing major food system reforms? BMC Med. 2015.

 № 13. 143 р. URL: https://doi.org/10.1186/s12916015-0383-7.

20. Rockström J., Sukhdev P. How food connects all the SDGs. URL: https://www.garnpress.com/news/ how-food-connects-all-the-sustainable-developmentgoals.

21. Fassio, F., Tecco, N. Circular economy for food: A systemic interpretation of 40 case histories in the food system in their relationships with SDGs. Systems. 2019. № 7. 43 р. URL: https://doi.org/10.3390/ systems7030043.

22. El Bilali H., Strassner C., Ben Hassen T. Sustainable agri-food systems: environment, economy, society, and policy. Sustainability. 2021. № 13. 6260 р. URL: https://doi.org/10.3390/su13116260.

23. FAO Developing sustainable food value chains – Guiding principles. Rome. 2014. URL: https://www. fao.org/3/i3953e/i3953e.pdf.

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_econ_39-51.pdf610.74 КБ