«Економіка та управління АПК» («AIC Economics and Management») збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

 

Фахове видання здійснює публікації за спеціальностями:

051 – Економіка
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 – Публічне управління та адміністрування
 

Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» є фаховим виданням з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом. Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009).

У 2009 році видання перереєстровано під назвою «Економіка та управління АПК» (офіційна абревіатура Ekon. upr. APK).

У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «AIC Economics and Management» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23610-13450 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

Зареєстрований у сфері друкованих медіа (ідентифікатор R30-03971, затверджено рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1425 від 25.04.2024 р.).

 

ISSN 2310-9262 (print)

ISSN 2415-7554 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9262 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Економіка та управління АПК» – двічі на рік.
 
Збірник «Економіка та управління АПК» – наукове видання, публікує результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ, провідними економістами, фахівцями агробізнесу з актуальних економічних питань розвитку агропромислового виробництва.
 
Формат збірника «Економіка та управління АПК» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською мовою та розширеною анотацією англійською мовою.
 
Усі наукові статті (матеріали), що надсилаються для публікації, підлягають обов’язковому подвійному рецензуванню (сліпому) (double-blind peer review), з метою їх експертної оцінки.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти України та зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник включено в одну з найбільш престижних міжнародних баз наукових журналів  Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 
Збірник включено в міжнародну реферативну базу з гуманітарних та соціальних наук European Reference Index for Humanities (ERIH) PLUS.
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar.
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Економіка та управління АПК» включено до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (економічні науки).
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.
 
Політика відкритого доступу
 
Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.
 
 
Авторські права
 
Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.