Ви є тут

ЗАГОТІВЛЯ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ АПК

У статті розкрито основні тенденції функціонування системи заготівлі молочної сировини в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Проаналізовано динаміку обсягів реалізації молока за напрямами реалізації, проведено оцінку динаміки обсягів молока, що надходить на переробні підприємства. Проаналізовано динаміку надходження молока на переробні підприємства за категоріями продавців. Досліджено специфіку діяльності заготівельних пунктів з прийому молока та виявлено недосконалість їх матеріально-технічної бази, що значною мірою впливає на погіршення якісних параметрів молока, яке надходить на українські молокопереробні підприємства. Відзначено специфічні особливості організації закупівлі молока у сільськогосподарських товаровиробників та запропоновано шляхи удосконалення цього процесу в напрямку покращення якості молочної сировини.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, господарства населення, молоко, сировина, якість, заготівельний пункт.

  1. Ільчук М.М. Функціонування молокопродуктового і м’ясопродуктового підкомплексів в умовах розвитку ін-теграції. / М.М. Ільчук, М.М. Рудий – К.: Нічлава, 2006. – 384 с.
  2. Камілова С.Р. Формування ринку молочної продукції /Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК у чотирьох частинах / Частина 4. Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. За ред. Саблука П.Т. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 15.
  3. Молочна та молокопереробна промисловість: Україна, 2007. – К.: Логос, 2008. – 232 с.
  4. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / Редкол.: М.В. Зубець та ін. – К.: Логос, 2004. – 776 с.
  5. Сільське господарство України: Статистичний збірник 2011 р. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – 388 с.
  6. Соціально-економічний розвиток сільських територій: Навчальний посібник / За ред. В.К. Терещенка. – Київ-Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 151 с.
ДолученняРозмір
PDF icon radko_10-2013.pdf (73)715.32 КБ