Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗМІРІВ ФЕРМ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РЕСПУБЛІК CЛОВАКІЇ ТА ЧЕХІЇ

Визначено, що аграрний сектор Чехії та Словаччини має проблеми в сільськогосподарських господарствах як великого так і малого типу. Розглянуто сімейне господарство (сімейна ферма), яке зосереджено на виробництві рослинної та тваринної продукції. Досліджувана сімейна ферма складається з ​​двох дорослих та двох дітей. Здійснено розрахунок мінімального розміру ферми на гектар, необхідний для досягнення середнього доходу (в національній економіці) для чотирьох членів сім'ї в Чехії та Словаччині.
При дослідженні даної проблематики, для визначення розміру сімейного господарства, орієнтованого на вирощування сільськогосподарських культур в економічних та виробничих умовах Чеської Республіки та Словацької Республіки, було отримано наступні дані: середній річний дохід чотирьох членів сім'ї, власні витрати на вибрані культури, ціни на сільськогосподарські культури, середні субсидії на сільськогосподарські землі, середньорічні врожаї вибраних культур на основі даних міністерств сільського господарства та статистичних служб обох держав.
Дослідженням встановлено, що середня сім'я з 4 членів у Словаччині повинна заробляти мінімум 16 77,44 євро на рік, а в Чехії – 18 322,08 євро на рік. Результати дослідження підтвердили, що за моделлю середньої ферми, орієнтованої на виробництво сільськогосподарських культур, площі 89,99 га в Словаччині і 122,31 га в Чеській Республіці сільськогосподарських земель повинні мати одну сімейну ферму. У статті були розглянуті наступні сільськогосподарські культури: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, соняшник, рапс, картопля і горох.
Уточнено, що одним із способів відстеження змін в структурі сільськогосподарських підприємств є вивчення тенденцій середнього розміру господарства або середнього розміру стада при дослідженні ферм, які займаються тваринництвом.
Проте, цей спосіб недооцінює темпи змін, що відбуваються у великих господарствах. Незмінність багатьох малих господарств, навіть якщо частка землі або худоби, яка їм належить, невелика і може знижуватися, має тенденцію нівелювати ступінь структурних змін, виміряних середніми показниками.
Метою статті є визначення мінімального розміру сільськогосподарських угідь невеликої сімейної ферми, орієнтованої на виробництво рослин в економічних та виробничих умовах Чеської та Словацької Республік.
У статті використані статистичні дані Словаччини та Чехії за даними бізнес-розрахунків НДІ сільськогосподарської та харчової економіки Словаччини та Науково-дослідного інституту аграрної економіки Чехії.
Ключові слова: розмір ферм, сільськогосподарські землі, рослинництво, сільськогосподарські культури, витрати, ціни, субсидії.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-42-49
  1. Horská, E., Nagyová, Ľ., Felixová, I. (2010). Oriyentovanist na distanciyi CAGE mizh krayinimu Vyshegradskoyi grupu, Ukrayinoyu ta Rosiyeyu ta uroky dlya mizhnarodnogo biznesu [CAGE distance framework among Visegrad countries, Ukraine and Russia and lessons for international business. Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union] dokazy` krayin i perspekty`vy` Ukrayiny` dlya Ukrayiny [Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine]. Nitra: SUA. 2010, pp. 54-98. ISBN 978-80-552-0448-2.
  2. Kleinová, K., Neománi, J. (2010). Spry`jnyattya yizhi poxodzhennya Slovacz`kogo spozhy`vacha [Perception of food origin by the Slovak consumer]. Zastosuvannya sil`s`kogo gospodarstva i Silviculturae Mendelianae Brunensis[Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis]. 2010. LVIII. No. 6, pp. 227–234. ISSN 2464-8310.
  3. Dvorak, M. (2017) Porivnyannya finansovogo menedzhmentu miscevogo samovryaduvannya v Ches`kij Respublici ta Slovacz`kij Respublici [Comparison of the financial management of local self -government in the Czech Republic and the Slovak Republic] Materialy` mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi „Region u rozvy`tku suspil`stva [Proceedings from international scientific conference „Region in Development Society]. 2017. Brno, pp. 185. ISBN 978-80-7509-548-0.
  4. Cvik, E. D. and MacGregor Pelikánová, R. (2015). Agrarna polity`ka ta pravo, shho vidobrazheni u veb-sajtax ches`ky`x organichny`x fermeriv [Agricultural policy and law as reflected by Websites of Czech organic farmers]. Praci agrarny`x perspekty`v XXIII [Proceedings of the Agrarian perspectives XXIII]. Prague, pp. 82–89. ISBN 978-80-213-2581-4.
  5.  Zdráhal, I., Chmelíková, G., Blažková, I., Bečvářová, V. (2016). Vidminnosti v produkty`vnosti molochnoyi promy`slovosti krayin Vy`shegrads`koyi grupy` [Differences in the Performance of the Dairy Industries within the Visegrad Group Countries]. V dopovidyax 10-yi mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi INPROFORUM [In Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM]. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pp. 132–136. ISBN 978-80-7394-607-4. URL: http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/ inproforum/INP2016/paper/view/852.
  6. Koneny, O. (2014). Rozvy`tok silskyh terytorij, bagatofunkcionalnist` i silske gospodarstvo: perspektyvy` cheskyh fermeriv [Rural Development, Multifunctionality and Agriculture: The Perspective of Czech Farmers], Praci agrarny`x perspekty`v XXIII [Proceedings of the Agrarian perspectives XXIII]. Prague, pp. 304–311. ISSN 2464-4781.
  7. Ladvenicová, J., Miklovičová, S. (2015). Zv'yazok mizh rozmirom fermy` ta produkty`vnistyu u Slovachchy`ni: Vy`shegrads`ky`j zhurnal z bioekonomiky` ta stalogo rozvy`tku [The Relationship Between Farm Size and Productivity in Slovakia: Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development]. Vol. 4. No. 2, pp. 46–50. ISSN 1339-3367.
  8. Meulen, H., Dolman, M.A., Jager, J.H., Venema, G.S. (2014). Vply`v rozmiru ferm na stijkist` gollands`ky`x molochny`x ferm [The impact of farm size on sustainability of dutch dairy farms]. Mizhnarodny`j zhurnal sil`s`kogospodars`kogo menedzhmentu [International Journal of Agricultural Management]. Volume 3. No 2, pp. 119–123(5). ISSN 2047-3710.
  9. Lacko-Bartošová, M. (2005). Stale i ekologichne sil`s`ke gospodarstvo [Sustainable and ecological agriculture]. Nitra: VES SPU. 575 p. ISBN 80-69-556-3.
  10. Fuller-Love, N. (2006). Rozvy`tok menedzhmentu v nevely`ky`x firmax [Management development in smaller firms]. Mizhnarodny`j zhurnal upravlinnya [International Journal of Management Reviews]. Vol. 8 (3), pp. 395–404. ISSN 1468-2370.
ДолученняРозмір
PDF icon patrik_rovny_dusan_dobak_tatiana_evteeva_marek_plachy_1-2019.pdf (132)4.89 МБ