Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Проаналізовано основні принципи і тенденції розвитку земельних відносин у Європі, визначено проблеми доступу до земельних ресурсів у ЄС та шляхи їх вирішення. Проведено аналіз особливостей регулювання земельної політики та органів, які регулюють питання пов'язані із землею на прикладах країн ЄС. Європейська практика реформування земельних ресурсів показує, що система управління земельними ресурсами базується на земельному кадастрі та оцінці землі. Для стимулювання розвитку реформування земельних ресурсів в Україні, першочергово необхідно зміцнити правову та законодавчу базу. Визначено основні завдання здійснення земельних реформ у країнах ЄС, які впливають на розвиток земельних відносин. Розглянуті основні статистичні інструменти на рівні ЄС. Зазначаються фактори, які слід враховувати під час роботи над законодавством, організацією, а також механізмами фінансування, необхідними для реалізації і ведення ефективної і стабільної системи управління земельними ресурсами. Управління земельними ресурсами в ЄС гарантує право власності та його захист, підтримує оподаткування землі та нерухомості, розвиває ринок землі, захищає земельні ресурси та підтримує моніторинг навколишнього середовища, покращує міське планування і розвиток інфраструктури.
Ключові слова: управління земельними ресурсами, земельні ресурси, земля, фермерське господарство, ринок землі.
1. Дудич Г. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 101-107.
2. Малько Ю. Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі. Науковий вісник. 2014. Вип. 14 «Демократичне врядування». URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/f ail/malko.pdf
3. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи: чому немає панацеї. Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ». 2013. № 11 С. 1–25. URL: http://www.case-ukraine.com.ua/wp-content/uploads/2013/06/Monthly CaseStudy30052013_Land-Reform-FINAL.pdf (0) (дата звернення 10.10.2017).
4. Федоров М. М., Ходаківська О.В., Корчинська С.Г., Солов’яненко Н.А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин у сільському господарстві на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, М.М. Федорова. К. : ННЦ ІАЕ, 2012. 60 с.
5. Управление земельными ресурсами в Европе. Тенденции развития и основные принципы. ООН. Нью-Йорк-Женева, 2005. 145 с.
6. Шарий Г.І. Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 165-166.
7. Шкуропат О. Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 3. С. 186-197.
8. Сiaian P. d’Artis Kancs, Swinnen J., Herck K. (2012). Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets. Brussels: Centre for European Policy Studies, 22 p.
9. European statistics. European Commission. Electronic data. Brussels, 2015. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database.
10. Raggi M. L. (2013). The effects of the Common Agricultural Policy on exit strategies and land reallocation. Land Use Policy, pp. 114–125.
11. European Union accession and land tenure data in Central and Eastern Europe. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome: FAO, 2006. 312 p.
12. Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Statistical books. Eurostat. Luxembourg: Publications Office of European Union, 2016. 206 p.
13. Farm structure statistics. Eurostat statistics URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained / index.php / Farm_structure_statistics (дата звернення 10.10.2017).
14. Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. (2013). Possible effects on EU land markets of new cap direct payments. Study. Brussels. 96 p.
15. Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Study / Johan Swinnen at all. Brussels, 2013. 96 p.
16. Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. (2009). Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States. Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels. URL: http://siteresources.worldbank.org (дата звернення 10.09.2017).
17. Johan Swinnen, Liesbet Vranken, Victoria Stanley. (2006). Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Review of Available Evidence for the Europe and Central Asia Region. The World Bank. – Washington, D.C. Vol. 1, No. 4.
18. Rural Development policy 2007–2013. URL: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
19. Situation and prospects for EU agriculture, December, 2010 / European Commission DirectorateGeneral For Agriculture And Rural Development. Directorate L. Economic analysis, perspectives and evaluations, available at : ec.europa.eu.
20. Rural development 2014–2020. URL: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_en.htm.

 

ДолученняРозмір
PDF icon hunko_l._polishchuk_s._kolhanova_i.1-2018.pdf (66)6.15 МБ