Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті здійснюється оцінка збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Особлива увага приділяється дослідженню документального оформлення відносин під час збуту сільськогосподарської продукції. Запропонована система трансформації аграрного сектору, що передбачає введення системи господарювання у відповідність з новими економічними умовами, які зумовлюють необхідність диверсифікації інституціональної структури просування сільськогосподарської продукції на ринок і вдосконалення діючих каналів збуту. Описані шляхи до підвищення прозорості збуту сільськогосподарської продукції, що спричинені відсутністю інформації у сільськогосподарських товаровиробників про маркетингові канали збуту та ціни.

Ключові слова: збут, сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства, торгово-посередницькі структури.

  1. Копитець Н. Г. Передумови формування ринкової системи збуту та реалізації сільськогосподарської продукції / Н. Г. Копитець // Економіка АПК. – 2004. – № 6. – С. 118-125.
  2. Шпичак О.М. Аналіз і перспективи розвитку ринкової інфраструктури в Україні / О.М. Шпичак, Л.М. Худолій – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 209 с.
  3. Инфраструктура и интенсификация экономики / [отв. ред. В. П. Красовский]. –  М.: Наука, 1980. – 340 с.
  4. Формирование рынков сельскохозяйственной продукции. Методологические основы / Ин-т экономики НАН Беларуси; [под ред. З. М. Ильиной]. – Минск : Ин-т экономики НАН Беларуси, 2006. – 396 с.
  5. Присяжнюк М.В. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк,
    М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін. / за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка,
    М.М. Федорова. – К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
ДолученняРозмір
PDF icon paska_10-2013.pdf (81)276.56 КБ