Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

 

В статті розглядаються проблеми розвитку кооперативного руху в умовах багатоукладності аграрної економіки. Автором виявлено основні чинники, що впливають на розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні. Особлива увага приділяється оцінці розвитку кооперативних формувань, які створені об’єднанням особистих селянських господарств. Проведено аналіз квазікооперації як одного з її видів. У процесі дослідження з’ясовані основні причини, що перешкоджають розвитку кооперативів. Здійснено оцінку діяльності сільської споживчої кооперації як одного з напрямків кооперативного руху в сільській місцевості. Запропоновані заходи, які спрямовані на розвиток різних видів кооперативів у сільських населених пунктах.

Ключові слова: особисті селянські господарства, кооператив, сільська споживча кооперація.

  1. Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин / Ф.В. Горбонос // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 26–32.
  2. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук: вид. 2-ге [перероб. та доп.]. – К.: Логос, 2001. – 380 с.
  3. Фиоктистов К.С. Бизнес-поведение современных предприятий // Бизнес-журнал. – №4. – 2007. – С. 6.
  4. Зіновчук В.В. Особливості формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.:ІАЕ УААН, 2001. – С. 196–200.
  5. Паска І.М. Роль міжсімейної кооперації за розподілу сільськогосподарської продукції в сільських домогоспо-дарствах / І.М. Паска // Економіка АПК. – № 11, 2012. – С. 100–103.
ДолученняРозмір
PDF icon karpenko11106-2013.pdf (11)252.86 КБ