Ви є тут

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 

У статті розглядаються особливості оптимізації бізнес-процесів організацій. Визначаються значущі бізнес-процеси, розглядаються принципи матричної технології оптимізації бізнес-процесів, формулюються і групуються методи проведення матричного аналізу розподілу функцій і повноважень, виявляється тип оптимізації, який зможе комплексно налагодити та удосконалити діяльність підприємства, проводиться матричний аналіз повноважень, розраховується завантаженість співробітників із супроводу та управління бізнес-процесами організації. Методика матричного аналізу бізнес-процесів допомагає керівництву приймати адекватні практичні управлінські рішення про завантаженість кожного працівника і перегляд його обов'язків, які наведені в посадовій інструкції, а також визначення його заробітку.

Ключові слова: бізнес-процес, оптимізація, управління, ефективність.

 1. Бочаров В. В. Финансовый реинжиниринг / В. В. Бочаров.– СПб.: ИД «ПИТЕР», 2004. – 394 с.
 2. Ивлев В.А. Реорганизация деятельности предприятия: от структурной к процессной организации / В.А. Ивлев, Т.В. Попова. – М.: Научтехлитиздат, 2000. – 250 с.
 3. Камерон Э. Управление изменениями / Э. Камерон, М. Грин. – М.: Изд-во «Добрая книга», 2006. – 360 с.
 4. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию [пер. с англ.]. /Р. Каплан, Д. Нортон – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.
 5. Каплан Р. Система сбалансированных показателей. От стратегии к действию [пер. с англ.]. / Каплан Р., Нортон Д. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с.
 6. Ольве Н.Г., Сбалансированная система показателей: Практ. руководство по использованию [пер. с англ.]. /
  Н.Г. Ольве, Ж. Рой, М. Веттер – М.: ИД “Вильямс”, 2006. – 304 с.
 7. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. /
  Д. Харрингтон, К. С .Эсселинг, X. В. Нимвеген / СПб.: Азбука, 2002. – С. 24–32.
 8. Hammer M., Champy J. Reengineerrng the Corporation: A Manifesto for Business Revolution/ M. Hammer, J. Champy Harper Business, 2001.
ДолученняРозмір
PDF icon bondar11106-2013.pdf (45)275.03 КБ