Ви є тут

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЛЕВЕРІДЖ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК

Встановлено необхідність розробки методики оцінки економічної стійкості виробництва та реалізації продукції як в теоретичному, так і практичному аспектах.
Уточнено, що при максимізації прибутку підприємства мають бути враховані зростаючі виробничі ризики. Оцінено стабільність і ризикованість виробленої та реалізованої продукції, застосовуючи показник цінового операційного левериджу і коефіцієнт рентабельності продажів.
У статті узагальнено методичні підходи до визначення показника операційного левериджу (важеля) у зарубіжній економічній літературі. Наведено практичні розрахунки натурального та цінового операційного важеля, сформовані критерії для допустимого рівня підприємницького ризику із урахуванням запасу фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства.
Систематизовано статистичну інформацію про величину та структуру собівартості виробництва окремих видів продукції рослинництва (пшениця, кукурудза, соняшник, виноград) сільськогосподарських підприємств. Визначено структуру постійних та змінних витрат при виробництві даних культур, а також вивчено кон’юнктуру ринків продукції рослинництва.
Доведено, що розрахунок рівня операційного левериджу при виробництві конкретного виду рослинницької продукції дозволяє оцінити стан економічної стійкості та відповідно формувати раціональні управлінські рішення щодо досягнення допустимого рівня ризику та підвищення ефективності виробничої діяльності. Механізм управління виробничою програмою базується на зміні значення сили операційного важеля при різних тенденціях розвитку кон’юнктури товарного ринку відповідної продукції.
Обґрунтовано, що на величину операційного важеля впливають галузеві особливості сільськогосподарського виробництва, рівень технічного забезпечення, обсягу виробництва продукції, цінова кон’юнктура внутрішнього та зовнішнього ринків відповідної продукції, інші показники. Авторами висвітлено, що основною перевагою операційного аналізу для системи менеджменту підприємства є можливість розробки сценаріїв впливу на величину прибутку, яку одержить підприємство за умови зміни декількох факторів: обсягу виробництва, складу та величини затрат, ціни на продукцію, структурних змін у продуктовому складі виробничої програми.
Ключові слова: стійкість, ризикованість, операційний леверидж, рентабельність продажів, дохід, прибуток.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-111-120
1. Sarkar S. (2018). Opty`mal`ny`j DOL (stupin` operacijnogo vazhelya) z gnuchkistyu investy`cij ta vy`robny`cztva. Mizhnarodny`j zhurnal ekonomiky` vy`robny`cztva. [Optimal DOL (degree of operating leverage) with investment and production flexibility]. International Journal of Production Economics [Mizhnarodny`j zhurnal ekonomiky` vyrobnycztva]. Vol. 202, pp. 172–181. DOI: 10.1016/j.ijpe.2018.05.022.
2. Musavi, S.H., Zare, I. (2013). Zv'yazok mizh DOL, DFL i DTL z systematychnym ryzykom [Relation between DOL, DFL and DTL with systematic risk]. Zhurnal nauk pro zhy`ttya [Life Science Journal]. Vol. 10. Issue SUPPL. 5,
pp. 611–615. ISSN: 10978135.
3. Altukhov A.I. (2016). Udoskonalennya organizacijno-ekonomichnogo mexanizmu stalogo rozvy`tku agropromy`slovogo vy`robny`cztva [Improvement of the Organizational-Economic Mechanism for the Sustainable Development of Agro-Industrial Production]. Ekonomika silskogospodarskyh ta pererobnyh pidpry`yemstv [Economics of Agricultural and Processing Enterprises]. No 7, pp. 2–11.
4. Rasskazova, R. Zhdanova. (2017). Osnovni ponyattya ekonomichnoyi efekty`vnosti upravlinnya staly`m zemlekory`stuvannyam [Basic Concepts of the Economic Efficiency of Sustainable Land Management]. Mizhnarodny`j sil`s`kogospodars`ky`j zhurnal [International Agricultural Journal]. No 1, pp.23–25.
5. Siptits S. (2017). Metody` proektuvannya efekty`vnyh i stijkyh variantiv rozmishhennya sil`skogospodarskogo vyrobnycztva [Design Methods for Efficient and Sustainable Allocation Options for Agricultural Production]. Mizhnarodny`j silskogospodarskyj zhurnal [International Agricultural Journal]. No. 6, pp.56–59.
6. Romanenko I.A., Evdokimova N.E. (2017). Cenologicheskij pidxid pry` analizi stijkosti rozmishhennya sil`s`kogo gospodarstva po regionax Rosiyi [The cenological approach in analyzing the sustainability of agriculture by regions of Russia]. Mizhnarodny`j sil`s`kogospodars`ky`j zhurnal [International Agricultural Journal]. No 6, pp. 60–63.
7. Stratan Alexandru (2014). Dy`lema moldavs`koyi agroprodovol`choyi galuzi: sxid abo zaxid? [Moldovan agri-food sector dilemma: east or west?]. Ekonomika sil`s`kogo gospodarstva [Economics of agriculture]. Belgrade. No 3 (553-828), pp. 615–632.
8. Vronskih M.D. (2011). Zmina klimatu i ry`zy`ky` sil`s`kogospodars`kogo vy`robny`cztva Moldovy` [Climate change and the risks of agricultural production in Moldova]. K.: “Grafema Libris” SRL. 560 p.
9. Hillier D., Ross S., Westerfield R., Jaffe J. and Jordan B. (2010). Corporate finance. 1. European ed. Berkshire: McGraw-Hill Higher Education. 971 p. Available at: http://www.aep.neu.edu.vn/FileManager/ThuVien/166085925-Ross-Westerfield-Jordan-Fundamentals-of-Corporate-Finance-9th-Ed-20101.pdf (3).
10. Triest, van, S., & Bartels, A. (1998). On the theoretical relation between operating leverage, earnings variability, and systematic risk. (BETA publicatie: preprints; Vol. 25). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, BETA. Available at: https://pure.tue.nl/ws/files/4238082/515629.pdf (3).
11. Baxter, N., Vazheli, ry`zy`k rujnuvannya ta vartist` kapitalu [Leverage, Risk of Ruin and the Cost of Capital]. Zhurnal finansiv [Journal of Finance]. Vol. 22. No. 3, pp. 395–403.
12. Lev B. (1974). Pro asociaciyu mizh operacijny`m vazhelem i ry`zy`kom [On the Association Between Operating Leverage and Risk]. Zhurnal kil`kisnogo analizu [The Journal of Quantitative Analysis]. Vol. 9. No. 4, pp. 627–641.
13. Mandelker G.N. & Ghon Rhee S. (1984). Vply`v stupeniv operacijnogo ta finansovogo vazhelya na sy`stematy`chny`j ry`zy`k spil`nogo zapasu [The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock]. Zhurnal finansovogo ta kil`kisnogo analizu [The Journal of Financial and Quantitative Analysis]. Vol. 19. No. 1, pp. 45–57.
14. Duett E., Merikas H.A.& Tsiritakis M.D. (1996). Pedagogichna eksperty`za vidnosy`n mizh operacijny`m i finansovy`m vazhelem i sy`stematy`chny`m ry`zy`kom [A Pedagogical Examination of The Relationship Between Operating and Financial Leverage and Systematic Risk]. Zhurnal finansovy`x i strategichny`x rishen [Journal of Financial and Strategic Decisions]. Vol. 9. No 3, pp.1–28.
15. Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus, Alan J. (2009). Investy`ciyi [Investments]. Vol. 8. ed. Boston: McGraw-Hill. 990 p.
16. Huffman, L. Operating Leverage, Financial Leverage, and Equity Risk. (1983). Journal of Banking and Finance. Vol. 7. No. 2, pp. 197–212. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378426683900328.
17. Lord, R.A. (1995). Interpretaciya ta vy`miryuvannya operacijnogo plecha. Py`tannya buxgalters`koyi osvity`[ Interpreting and Measuring Operating Leverage. Issues in Accounting Education]. Vol. 10. No 2, pp. 317–329. ISSN 0739-3172.
18. Staty`sty`chny`j shhorichny`k Respubliky` Moldova [Statistical Yearbook of the Republic of Moldova], 2016. Ch Statistica. 384 p. and 2015 (Tipogr. "Centrografic"). 274 p.
ДолученняРозмір
PDF icon parmakly_d._todorich_l._dudoglo_t._1-2019.pdf (87)5.2 МБ