Ви є тут

ОБЛІК ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті проаналізовано визначення терміна «заробітна плата» та законодавчо-організаційні аспекти процесу її нарахування. Висвітлені основні первинні документи з обліку заробітної плати в Україні. Досліджено проблеми обліку праці та розрахунків із працівниками в сучасних умовах господарювання за погодинної, відрядної, індивідуальної та бригадної систем оплати праці. Визначена необхідність створення інституціонального середовища, яке сприятиме зростанню продуктивності праці, справедливому розподілу результатів праці та розвитку людського капіталу, що створить передумови для забезпечення достовірного відображення інформації про працю та її оплату в обліку.

Ключові слова: інституціональне середовище, облік, оплата праці, розрахунки із працівниками, трансакційні витрати.

 

 

  1. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №17. – С 121.
  2. Кірейцев Г.Г. Напрями розвитку галузевого обліку в сільському господарстві України / Г. Г. Кірейцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 169, Ч. 2. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – С. 9–17.
  3. Ткач А.А. Нова інституціональна економічна теорія: Навчальний посібник / А. А. Ткач. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.
  4. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.
  5. Вільямсон Олівер Е. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів / Вільямсон Олівер Е. – К.: Артек, 2001. – 472 с.
ДолученняРозмір
PDF icon litvinenko11106-2013.pdf (46)242.8 КБ