Ви є тут

ОБГРУНТУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУ ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ

Стаття присвячена створенню та оцінці інвестиційного проекту з вирощування виноградників з урахуванням ризику, за допомогою імітаційної моделі. Метою статті є створення багаторічної балансової моделі та формування різних варіантів індивідуальних проектів, які відрізняються за обсягом виробництва та засобом фінансування. Модель повністю приймає початкові рішення щодо передбачуваних прибутків, ціни реалізації і способу амортизації виноградників та його огорожі. В інших частинах моделі інвестор вводить тільки ціни на одиницю продукції на такі послуги як попередня агломерація землі, виноградникова плантація та її вирощування в різні роки, огородження і допоміжне будівництво, а всі інші розрахунки робляться автоматично, представляючи проміжні результати і вихідні дані моделі. Частина моделі, що охоплює кредит, надає інформацію про загальні початкові витрати на проекти, включаючи оборотні кошти та загальні капітальні витрати. Вони фінансуються за рахунок власного капіталу, позик та субсидій.
Основним критерієм оцінки детермінованих розрахунків була чиста приведена вартість, яка враховує фактор часу і належить до числа динамічних методів. За допомогою аналізу чутливості та імітаційного моделювання можна визначити відповідну інвестиційну стратегію в умовах ризику. Фактори ризику, які були визначені за допомогою аналізу чутливості, визначаються як випадкові величини з певним розподілом ймовірностей. Критичні значення цільового критерію дають інформаційну цінність, яку ми можемо отримати з максимально можливим кількісним визначенням ризику. Модель таблиці дозволяє імітувати різні фінансові інвестиційні, кредитні та амортизаційні процедури.
Багаторічна модель дозволяє оцінювати індивідуальні інвестиційні можливості через показник чистої теперішньої вартості та через аналіз чутливості та імітаційного моделювання для визначення найбільш прийнятної інвестиційної стратегії в умовах ризику. Фактори ризику, які були визначені за допомогою аналізу чутливості, визначаються як випадкові величини з певним розподілом ймовірностей в стохастичній моделі. Критичні значення цільового критерію дають інформацію, значення якої можна очікувати для кількісного визначення ризику. Багаторазова модель балансу також може бути перетворена в оптимізаційну модель за допомогою відповідного регулювання.
Ключові слова: процес прийняття інвестиційного рішення, чиста приведена вартість, аналіз ризику, аналіз моделювання, ризик, невизначеність, виноградарство, інвестиційний проект.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-100-110
1. Fotr, J. (1999). Podnikatelský plán a investiční rozhodování. [Business plan and investment decisions] Vol. 2. dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 214 p. ISBN 80-7169-812-1.
2. Goodwin, Paul, Wright, George (1991). Decision Analysis for Management Judgment. New Hardcover Quantity Available: 2. ISBN 0-471-92833-X.
3. McLaney, E.J. (1994). Finance for Decision Makers. London: Pitman Publishing. English : 2. ed. ISBN 0-273-60421 X.
4. Lumby, S. (1996). Investment Appraisal and Financing Decisions. 5th Edition. London: Chapman & Hall]. ISBN 0-412-58840-4.
5. Norcott, D. (1992). Capital Investment Decision-Making: London: Academic press. LTD. ISBN 0-12-521685-8.
6. Repiský, J. (2000). Tvorba a hodno teniein vestičných zámerov pomocou modelovej techniky: Nitra. SPU. ISBN 80-7137-806-2.
7. Repiský, J. (2006). The evaluation of investment strategies under risk. Management. Number 44. Year XI December, pp. 36–45. ISSN 1820-0222.
8. Sojková, Z. (2000). Aplikácia analýzy rizika v investičnom rozhodovaní. Sborník z konference k aktuálním otázkam rozvoja české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdelávaní MZLU Brno [Applying risk analysis in investment decision making. Proceedings of the conference on current issues of the development of the Czech economy and university economic education MZLU Brno] , pp.147–152. ISBN 80-85615-87-8.
ДолученняРозмір
PDF icon jozef_repisky._1-2019.pdf (123)4.17 МБ