Ви є тут

Моделювання інноваційно - інвестиційних процесів розвитку сільського господарства

У статті проаналізований рівень інвестицій в аграрне виробництво. Розглянута необхідність використання методів економіко-математичного моделювання та обґрунтований вибір багатофакторних моделей для моделювання інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільського господарства. Показана можливість прогнозування основних результативних показників господарської діяльності підприємств агропродуктового комплексу, очікуване фінансування інновацій та інвестицій у сільське господарство.

Ключові слова: сільське господарство, моделювання інвестицій та очікуваний обсяг інвестицій, методи, процеси, інвестиції, інновації, агропродовольчий комплекс.

 

  1. Вітлінський В. В. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2009.– 452 с.
  2. Гвоздю С.Ю. Використання економетричного моделювання для оцінки інноваційної діяльності // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» / С.Ю. Гвоздю. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С.127-129.
  3. Єрмаков О.Ю. Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Вісник
    Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 104. / О.Ю. Єрмаков. - Харків: ХНТУСГ. – 2010. — С.3-4.
  4. Лижник Ю. Б. Аналіз та моделювання інвестиційних та інноваційних процесів у сільському господарстві / Лижник Ю. Б. – Запоріжжя: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – С.184-188.
  5. Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства // Економіка АПК / М.І. Кісіль. – К: Лібидь, 2012. - № 9. - С. 36-39.
  6. Лещинський О.Л. Економетрія: Навальний посібник / О.Л. Лещинський. – К.: МАУП, 2003. – 208 с.
  7. Макаренко П. М. Концептуальні засади системного інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва / П. М. Макаренко, Н. К. Васильєва / Агросвіт. – 2008. – №1. – С. 17–20. 
ДолученняРозмір
PDF icon satur11106-2013.pdf (22)323.01 КБ