Ви є тут

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Управління виробництвом є основним завданням в діяльності підприємства. Вміле управління виробництвом може підвищити ефективність роботи підприємства, ефективність управління інформацією щодо виробничого процесу і підвищити загальну конкурентоспроможність підприємства. Виробнича конкуренція є головним рушієм  підприємства, що дозволяє виживати в умовах жорсткої конкуренції на ринку. Підприємство, яке виділяється на ринку, визнається громадськістю і сприймається споживачами, покладаючись не тільки на формування бренду підприємства, а й на конкурентоспроможність виробництва продукції підприємства. Основна мета статті – привернути увагу керівників підприємств на ринку та визначити чинники ефективного управління підприємством; встановити, що конкурентоспроможність виробництва є визначальним чинником ефективного управління підприємством в ринкових умовах. Існує низка чинників, які впливають на діяльність підприємства для отримання конкурентної переваги. Вони групуються таким чином: витрати на управління виробництвом, якість, гнучкість, час, сервіс та охорона навколишнього середовища. Обговорюються особливості підприємства в двох аспектах виробництва та функціонування управління виробничими чинниками і управління елементами навколишнього середовища: як поліпшити управління виробництвом та експлуатацією, щоб підвищити конкурентоспроможність підприємства. Запропонований метод вдосконаленого управління виробництвом та операційним менеджментом підприємства постійно перевіряється і вдосконалюється на наявні дефекти в системі, щоб забезпечити ринок низькою ціною. Висока якість та наявність різноманіття товарів чи послуг дадуть змогу займати більшу частку ринку. Керівники підприємства надають значення виробничій конкуренції, яка є першим кроком в роботі підприємства, що допоможе йому втримувати непереможні позиції. Перспективи подальших досліджень у цій галузі пов'язані з підвищенням конкурентоспроможності та ефективністю управління підприємством шляхом впровадження комплексу заходів щодо підвищення якості продукції.
Ключові слова: конкурентоспроможність виробництва, ринкові умови, управління виробництвом, ефективне управління. підприємство, конкурентнa перевагa.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-67-75
 
1. Ketels C., Lindqvist G., Sölvell O. (2012). Strengthening Clusters and Competitiveness in Europe. The Role of Cluster Organisations. The Cluster Observatory. Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm, Entreprenörskapsforum. Globalisation Forum Report No. 2. 2012 pp. 34-37.
2. Esty D.C., Porter M.E. (2002). Ranking National Environmental Regulation and Performance: A Leading Indicator of Future Competitiveness? In: M.E. Porter, J.D. Sachs, P.K. Cornelius, J.W. McArthur, K. Schwab (Eds). The Global Competitiveness Report 2001–2002. Oxford University Press, Oxford, pp. 78–101.
3. Mullen J., Keogh M. (2013). The Future Productivity and Competitiveness Challenge for Australian Agriculture. Contributed paper prepared for presentation at the 57th AARES Annual Conference, Sydney, New South Wales, 5–8 February, 2013.
4. Delgado M., Ketels C., Porter M.E., Stern S. (2012). The Determinants of National Competitiveness. NBER Working Paper 18249, pp. 1–47.
5. Ball V.E., Butault J.-P., Juan C.S., Mora R. (2010). Productivity and International Competitiveness of Agriculture in the European Union and the United States. Agricultural Economics. No 41(6), pp. 611–627.
6. Carraresi L., Banterle A. (2008). Measuring Competitiveness in the EU Market: A Comparison Between Food Industry and Agriculture. Paper presented at the 12th EAAE Congress, Gent, Belgium, 27–30 August.
7. Chao-Hung W., Li-Chang H. (2010). The Influence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry: The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture. African Journal of Business Management. No 4(5), pp. 562–577.
8. European Commission (2017). European Competitiveness Report 2017. DG for Enterprise and Industry, Brussels, Communication from the Commission, COM (2017), pp.115-125.
9. Man W.Y., Lau T., Chan K.F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium Enterprises. A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing. No 17(1), pp. 123–142.
10. Eisenhardt, K.M. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management Journal. No 32(3), pp.  543–576.
ДолученняРозмір
PDF icon dong_yue_brychko_a._2_2019.pdf (51)795.22 КБ