Ви є тут

ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА СКЛАДОВИХ ФАКТОРІВ В АПК КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У  статті  обґрунтовується  можливість  визначення  інноваційної  оцінки  підприємств  АПК  на  основі  оцінки 
інвестиційної політики. Подано коротку характеристику механізму залучення реальних інвестицій в підприємства АПК.  
Доведено, що важливим напрямом підвищення ефективності інвестицій в АПК є поліпшення структури капітальних 
витрат: технологічної, відтворювальної, галузевої, територіальної. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна оцінка, агропромисловий комплекс, фактори, Київська область.  

1.  Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні 
/ В. Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 85–93. 
2.  Басов  М.Г.  Оцінка  інвестиційної  привабливості  підприємства.  [Електронний  ресурс]  /  М.Г.  Басов.  –  Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Economics/4_basov.doc.htm 
3.  Годованець  О.  Податкове  регулювання  інвестиційної  діяльності  як  фактор  економічного  зростання  /  О. 
Годованець, Л. Амбрик // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – C. 135–143. 
4.  Козик  В.  В.  Визначення  чутливості  інвестиційної  ефективності  до  зміни  ефектоутворюючих  факторів 
виробництва інноваційної продукції / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Л. Політанська // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2009. – № 3. – С. 6. 
5.  Крупка  М.  І.  Оцінка  фінансового  потенціалу  інвестиційної  діяльності  в  економіці  України  /  М.  І.  Крупка,  
Н.Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 22–32. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_odnorog_ua.pdf (48)256.85 КБ