Ви є тут

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядаються особливості формування ефективної системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва в умовах глобалізації. Проаналізовано рівень інтенсивності конкурентних відносин на ринку продукції птахівництва в Україні. Наведено основні тенденції розвитку птахівничої галузі та окреслено ряд проблемних питань, що виникають із посиленням глобалізації світової економіки. Основна увага зосереджена на питаннях інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва. Запропонований автором показник комплексної оцінки якості дозволяє значно підвищити рівень її  конкурентоспроможності.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, конкурентоспроможність продукції, глобалізація.

 

 

1. Заболотний В.С. Конкурентоспроможне птахівництво України: аналітична оцінка, прогноз розвитку / В.С. Заболотний, О.Ф. Кирилюк. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 197 с.

2. Заболотний В.С. Якість продукції м’ясного птахівництва передумова забезпечення її конкурентоспроможності / В.С. Заболотний. – Вісник ДонНУЕТ №3 (51). Частина друга. – С. 252-258.

3. Вакуленко А.В. Управління якістю: Навчально-методичний посібник / А.В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2004. – 167 с.

4. Проект ДСТУ «М'ясо птиці, тушки, загальні технічні умови» / Бірки / Інститут птахівництва УААН, 2006. – 34 с.

5. ДСТУ 5028 2008 «Яйця курячі харчові, технічні умови» Бірки / Інститут птахівництва УААН, 2008. – 36 с.

ДолученняРозмір
PDF icon zabolotny11106-2013.pdf (68)225.5 КБ