Ви є тут

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Низький  рівень  розвитку  виробничої  діяльності  та  поглиблення  кризи  в  сільському  господарстві  свідчать  про 
наявність ряду невирішених проблем у зовнішньому  середовищі функціонування  сільськогосподарських підприємств. 
Зокрема, потребують вирішення теоретичні та методичні питання сутності підприємництва в сучасних умовах, наявності 
та ефективного використання ресурсів сільськогосподарського виробництва, створення сприятливих умов ефективного 
функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку, прогнози їх розвитку на перспективу. 
У  статті  проаналізовано  стан  аграрного  сектору  економіки  України,  виявлено  його  проблеми  та  перспективи, 
встановлено соціально-економічні тенденції, визначено рівень забезпечення трудовими ресурсами, здійснено розподіл 
між  сільськогосподарськими  підприємствами  та  господарствами  населення  за  показником  виробництва  валової 
продукції у порівняльних цінах. 
Ключові  слова:  аграрний  сектор,  сільське  господарство,  сучасний  стан,  проблеми,  розвиток,  економічні  умови, 
ресурсний потенціал, обсяги виробництва. 

1.  Аграрний комплекс – локомотив вітчизняної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інформації: 
http://minagro.gov.ua/apk?nid=3388. 
2.  Пікус А.Ю. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку / А.Ю. Пікус // Вісник Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка: Розділ «Економіка». – 2011. – № 126. – С.51-55. 
3.  Сільське  господарство  України  та  деяких  інших  країн  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.csi.org.ua/www/?p=2271. 
4.  Експерт:  у  найближчі  п'ять  років  триватиме  розвиток  українського  аграрного  бізнесу  [Електронний  ресурс].  – 
Режим доступу http://tyzhden.ua. 
5.  Россоха В.В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання / В. 
В.  Россоха  //  Трансформація  земельних  відносин  до  ринкових  умов:  Збірник  матеріалів  Одинадцятих  річних  зборів 
Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р. / Редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ 
ІАЕ, 2009. – С.135. 

ДолученняРозмір
PDF icon matviychyk.pdf (83)373.6 КБ